Nyheder
Nyheder

Københavns Stift har fået nyt logo

Stiftets nye logo skal være symbolet på en moderne og åben organisation, der hjælper og rådgiver på højt fagligt niveau.

nyt logo præsenteret

Det nye logo er blandt andet udviklet i et samarbejde mellem digital redaktør Henrik Joel Dons Christensen og stiftskontorchef Helle Ostenfeld. Foto: Mette Østfeldt

Af Ingeborg Marie Nielsen

Åbenhed, lethed, tilgængelighed. Det er nogle af de tillægsord, som falder stiftskontorchef Helle Ostenfeld ind, når hun beskriver Københavns Stifts nye logo.

Det gamle ovale logo blev formentlig formet som bispesegl, da Sjællands Stift blev delt i Roskilde Stift og Københavns Stift i 1922. Siden har det været symbolet på den øverste gejstlige myndighed i København og på Bornholm.

"Det gamle bispesegl var lidt gammeldags og højtideligt, og det harmonerer ikke med, hvad stiftet vil signalere i dag," forklarer Helle Ostenfeld. Samtidig var det skabt i en tid uden computere, digitale nyhedsbreve og e-mails, og det var svært at afkode digitalt.

Derfor satte hun sammen med leder af Presse og Kommunikation Ulla Haahr gang i en proces, som skulle munde ud i en ny profil med et nyt logo.

Turbo på udviklingen

Sammen med medarbejderne har de blandt andet diskuteret, hvilken retning stiftet vil udvikle sig i, og hvordan logoet kan vise det. De var enige om, at det nye logo skal understøtte, at stiftet både er en myndighed og en service, men i højere grad en service.

Udviklingen af administrationen har været i gang i flere år, og med det nye logo er der ”sat turbo på”, forklarer Helle Ostenfeld.

"Det har været en god og givende proces, som virkelig har åbnet mine øjne for, hvor meget et logo betyder i folks bevidsthed. Jeg havde ikke tænkt på, at logoer signalerer en umiddelbarhed ind i menneskers instinkt. Det er interessant, synes jeg."

Mere enkelt

Danmarks Kirkelige Mediecenter blev valgt til at oversætte tankerne til konkrete forslag.

"Vi har set på forskellige muligheder og er endt på en forenklet udgave af det gamle bispesegl. Lidt i samme farvetone med en opdateret version af bispelogoet og uden krummelurer. Jeg synes, det er blevet rigtigt flot," siger Helle Ostenfeld.

Præsentationen af det nye logo sker kort efter menighedsrådsvalget i september. Det er et heldigt tidspunkt, for det er med til at give de nye medlemmer et friskt indtryk af Københavns Stift, mener Helle Ostenfeldt.

Se logoet i brug

logo for Københavns Stift
Københavns Stifts logo i brug
Københavns Stifts logo i brug

Det nye logo

  • Københavns Stifts logo er udformet af Danmarks Kirkelige Mediecenter og i brug fra oktober 2020.
  • Farven og det visuelle udtryk skal understøtte, at stiftet er åbent, samarbejdsvilligt og rådgiver på højt fagligt niveau.
  • Der er arbejdet ud fra værdierne: tradition og jordbundethed, tydelighed, nyt i forening med det gamle, nytænkning og idérigdom, kvalitet, tilgængelighed, åbenhed, genkendelighed, myndighed og ordentlighed samt nærhed.
  • Logoet findes blandt andet på stiftets hjemmeside og nyhedsbreve og på publikationer, skrivelser og breve, der bliver afsendt fra Københavns Stift.