Nyheder
Nyheder

Det handler om nærvær

I to uger har kirkedørene været lukkede for offentligheden, men bag de lukkede døre har der i en del kirker været stor aktivitet for at finde en god måde at forkynde online. Kodeordet på tværs er nærvær. 

Rasmus Nøjgaard har to søndage i træk streamet gudstjenester fra Sankt Jakobs Kirke

Af Henrik Dons Christensen

Da Danmark blev lukket ned, fik de travlt på Østerbro.

I Sankt Jakobs Kirke satte sognepræst Rasmus Nøjgaard og organist Martin Pedersen sig ned og lavede en enkel liturgi, så de hurtigt kunne stable en gudstjeneste på benene.

”Vi ville gerne præsentere gudstjenesten i sin genkendelige form, men vi har lavet om på en del ting løbende, for det har været vigtigt, at vi ikke distancerede os fra seerne,” siger sognepræst Rasmus Nøjgaard.

I forhold til at lave en inddragende gudstjeneste måtte kirken asfaltere, mens den kørte af sted. Hele vejen gennem livegudstjenesterne har personalet forsøgt at tænke nærvær ind på alle tænkelige måder

”Vi valgte for eksempel at fravælge orglet i vores anden gudstjeneste. Det er et instrument, der kun fungerer, når man sidder i kirken. På video er man for langt væk. Derimod fungerer flyglet langt bedre, fordi kameraet kan gå helt tæt på organisten, så vi kan se hans ansigtsudtryk. vi kan se, at det havde en stor effekt.”

Det er de data, facebook indsamler, som kirken kan bruge til at evaluere de allerede sendte gudstjenester og planlægge de fremtidige.

Allerede nu ved de, at præsten ikke skal vende ryggen til menigheden ved bøn. Og at ssalmerne, trosbekendelsen, evangelielæsning, fadervor og velsignelse fungerer godt i formatet.

”Vi er de seneste år blevet utroligt bevidste om, hvad der fungerer, når vi performer som præster. Det er i høj grad nærværet. Situationen, som vi står i nu, og de erfaringer, vi gør, kommer til at få stor betydning for vores liturgiske bevidsthed fremover”

Hjemme fra dagligstuen

En helt anden tilgang har man valgt i nabosognet Fredens og Nazaret Sogn. Jens Ole Christensen har nu to søndage prædiket fra dagligstuen.

Hele set-uppet er skåret ind til det essentielle med et enkelt kamera, en enkelt præst og med fokus på budskabet.

”Vi føler, at konceptet med dagligstue til dagligstue har fungeret rigtigt godt. Vi prøver at lægge op til, at folk selv kan tilføje sang og bønner i hjemmene,” siger sognepræsten.

For ham er det nærværet og den tætte kontakt, der er det vigtigste i en tid med afstand. Allerede nu har han fået mange gode tilkendegivelser, hvilket kan ses i det kommentarspor, der opdateres live under udsendelsen.

”Vores organist har været skeptisk omkring fællessang over facebook, og efter at have set andres forsøg, er vi blevet bekræftet i, at det ikke fungerer lige så godt for os, som kun at have fokus på prædiken, menighedsbøn og velsignelse.”

Nærvær i fællesskabet

En middelvej har de valgt i Eliaskirken på Vesterbro. En kort prædiken og et lille stykke musik i kirkerummet er det, man kan se på kirkens facebookside søndag eftermiddag.

”Det er mærkeligt at stå i det tomme kirkerum, men bagefter er det helt vildt at se, at folk deltager. Det skaber en fællesskabsfølelse for de, som ikke kan komme i kirke, at man kan se, at vennerne også logger på og kommenterer,” siger ledende sognepræst Birgitte Kvist Poulsen.

Hun tror ikke, at fænomenet er kommet for at blive, selv om processen er sjov og udfordrende. Til gengæld er hun blevet bevidst om, at der er et nyt publikum, som måske kan få øjnene op for kirken.

”Før corona levede vi online, men meget individualiseret, og vi fik at vide fra eksperter, at vi skulle huske at finde og skabe fællesskaber ude i den virkelige verden. Måske kan situationen vise, at vi kan skabe nærvær og noget fælles online.”

Tips til mere nærvær i video

  • Sørg for at gå tæt på med kameraet. beskær billedet, så personen, du filmer, er med fra hoved til midt på brystkassen.
  • Overvej at lave en drejebog, så alle er klar på forløbet, inden I går live.
  • En god mikrofon sikrer god lyd.
  • Vend ikke ryggen til kameraet.
  • Fjern forstyrrende elementer.
  • Livevideo giver en anden oplevelse end en optaget video. Seerne er mere tålmodige, når optagelsen er direkte, og giver feedback, mens I optager.