Nyheder
Nyheder

Vær med til at fejre ny bibel i marts

For første gang i 28 år udkommer der en ny oversættelse af Bibelen. Udgivelsen af Bibelen 2020, en oversættelse på nutidigt sprog, vil blive markeret i marts med gudstjenester og aktiviteter

For første gang i 28 år kommer der nu en ny oversættelse af hele Bibelen på nudansk. Bibelselskabet udgiver den 20. marts ”Bibelen 2020” – en ny samlet oversættelse af Bibelen i et mundret og nutidigt sprog. 

Det er dermed ikke en ny, autoriseret bibel, som skal erstatte den nuværende bibel fra 1992, men et supplement på nudansk med tekster, der kan læses og forstås af danskere i alle aldre. 

Udgivelsen af den nye bibel vil blive markeret officielt ved en gudstjeneste i Københavns Domkirke søndag den 22. marts. Her vil dagens tekstlæsninger være fra Bibelen 2020. Der vil desuden være gudstjenester til markering af den nye bibeloversættelse i alle landets domkirker. 

Alle lokale kirker, som har lyst til at være med til at markere den nye bibeludgivelse, er velkomne til frit at downloade og bruge de relevante tekstlæsninger fra den nye Bibelen 2020-oversættelse.

Alle teksterne til højmessen den 22. marts kan frit hentes og downloades her.

Biskop Peter Skov-Jakobsen opfordrer sognene og præsterne til at prøve kræfter med den nye oversættelse ved at bruge den ved gudstjenesten den 22. marts:

"Lad jer inspirere og lad jer også gerne provokere, men prøv at bruge den nye bibeloversættelse i gudstjenesten, og prøv at mærke poesien og sprogets rytme i den."

Om Bibelen 2020
Bibelen 2020 er Bibelselskabets nye oversættelse af Bibelen i et nutidigt sprog. Den nye bibel er oversat af eksperter i græsk og hebraisk, og bearbejdet af forfattere og sprogfolk.

Bibelselskabet har undervejs i arbejdet med oversættelserne inddraget 500 frivillige tekstlæsere fra hele landet og i alle aldre. Det er hensigten med den nye bibeloversættelse, at den skal gengive meningen i de bibelske grundtekster på et alment forståeligt nudansk - og nu skal den så stå sin prøve hos danskerne, forklarer generalsekretær i Bibelselskabet, Birgitte Stoklund Larsen:

"Jeg ser meget frem til udgivelsen. Når jeg har været ude og holde foredrag rundt omkring om den nye bibeloversættelse, kan jeg mærke, at det er noget, folk går op i: Hvordan lyder godt bibelsprog i dag? Det er jo udtryk for, at folk opfatter Bibelen som deres egen bog – og det forpligter, når man oversætter."

Hun glæder sig til tilbagemeldingerne, fortæller hun, og forudser både positive og kritiske røster:

"'Den gamle' bibeloversættelse bliver altid meget populær, når der kommer en ny. Men forhåbentlig vil folk gå til teksten med nysgerrighed og åbenhed og opleve, at der er et flow og en forståelighed i den nye oversættelse."

For at understøtte læsningen af Bibelen har Bibelselskabet i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter udviklet et digitalt univers under overskriften "Udforsk Bibelen i fællesskab". Her kan man finde studiemateriale udformet af præster og teologer, og man kan booke foredrag med flere af kræfterne bag Bibelen 2020. 

Læs mere på: www.bibelselskabet.dk/udforsk2020

Oversættelsesmøde i Bibelselskabets lokaler i København. Foto: Bibelselskabet.