Nyheder
Nyheder

Almindeligt landemode er aflyst

Landemodet 2020 er aflyst i sin traditionelle form på grund af COVID-19. Landemodegudstjenesten afholdes stadig, men med tilmelding fra hvert sogn. 

Det traditionelle landemode er aflyst i 2020

Af Kirsten Weiss Mose

Københavns Stift har valgt at aflyse den traditionelle markering af årets landemode i København 1. oktober 2020. Det sker af hensyn til smitterisiko og de nuværende sundhedsmæssige restriktioner.

Biskop Peter Skov-Jakobsen beklager aflysningen.

”Landemodedagen er en helt særlig festdag i stiftet, og jeg kan derfor kun beklage, at vi er nødt til at udskyde den traditionelle markering. Jeg glæder mig til, at det igen bliver muligt at mødes til almindeligt landemode.”

Tilmelding til gudstjenesten

Landemodegudstjenesten med kreering af udlandsprovst Selma Ravn holdes som planlagt 1. oktober kl. 17.00.

Stiftet beder sognene om at tilmelde sig samlet med én tilmelding for hvert sogn. Der er begrænset deltagerantal, men stiftet tilstræber, at så mange sogne som muligt er repræsenteret ved gudstjenesten.

Tilmelding til gudstjenesten skal ske til kmkbh@km.dk senest 25. september.