Nyheder
Nyheder

Biskopperne efterlyser lokal liturgidebat

Har I skrevet om liturgidebatten og gudstjenestens form i kirkebladet eller på kirkens hjemmeside? Så fortæl biskopperne om det.

Brevsprække

Hvis I har skrevet artikler om gudstjenestens form i forbindelse med liturgidebatten, vil biskopperne og fagsekretærerne gerne have dem tilsendt. (Foto: Pixabay)

Af Ellen Aagaard Petersen, folkekirken.dk

"Er der skrevet om gudstjeneste og særligt om gudstjeneste i forhold til den aktuelle liturgidebat i kirkebladet eller på kirkens hjemmeside? Så del det gerne med os."

Sådan lyder opfordringen fra biskopperne og fagsekretærerne i gudstjenestearbejdet. I øjeblikket analyseres de mange bidrag i liturgipostkassen, folkekirkensliturgi@km.dk, debatindlæg i medier og artikler i fagtidsskrifter for at skabe et overblik over debatten, som kan danne grundlag for biskoppernes beslutning om en evt. videre liturgiproces.

Her hører den lokale formidling af gudstjenestearbejdet med, siger ph.d. og postdoc ved teologi, Aarhus Universitet Jette Bendixen Rønkilde: "Samtalerne om folkekirkens gudstjeneste har for en stor del fundet sted i sognene. Så det hører med til billedet, hvad der er sat fokus på i kirkeblade og på hjemmesider".

Hun er en af de fagsekretærer, som gennemgår bidrag til liturgidebatten for biskopperne.

Artikler kan sendes ind til 21.maj til teojbr@cas.au.dk

Spørgsmål kan rettes til Jette Bendixen Rønkilde på ovenstående mail eller telefon: 22731157