Nyheder
Nyheder

Fælles erfagruppe styrker arbejdsmiljøet

Det forebygger konflikter, at vi taler sammen, fortæller provst Michael Krogstrup Nissen. En fælles erfagruppe for alle, der er en del af arbejdsmiljøorganisationerne i Amagerbro Provsti skaber forståelse på tværs af roller og faggrupper. 

Samtale mellem to kvinder

Af Kirsten Weiss Mose

I Amagerbro Provsti mødes præsters og øvrige ansattes arbejdsmiljøorganisationer to gange årligt for at udveksle erfaringer og blive klogere sammen.

Initiativet er kommet fra Sundby Kirkes arbejdsmiljøorganisation. Den består af Ulrik Baad, som er næstformand og kontaktperson i menighedsrådet, og kordegn Pernille Wilby. Som repræsentanter for ledelse og medarbejdere samarbejder de om at styrke det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø i Sundby Kirke.

Hvad er en arbejdsmiljøorganisation? Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside

- Vi har en besværlig organisering af arbejdet i folkekirken med de to ledelser i alle kirker (biskop og provst er leder for præsterne, menighedsrådet er leder for alle øvrige ansatte, red.). Derfor lagde vi hovederne i blød for at finde på ideer til, hvad man kan gøre for at bryde den tostrengede kultur op, siger Ulrik Baad, som er formand for Sundby Kirkes arbejdsmiljøorganisation.

Menighedsrådet har ansvaret

Præsterne har hele tiden haft deres arbejdsmiljøorganisation på plads. Men ikke alle menighedsråd var på det tidspunkt bevidste om deres ansvar for at etablere en arbejdsmiljøorganisation for de øvrige ansatte. Derfor var fokus i første omgang at få organiseringen på plads i alle sogne med 10 eller flere ansatte.

- Vi blev klar over, at der flere steder ikke var en arbejdsmiljøorganisation, selvom den er lovpligtig. Det arbejde satte vi i gang via provstiets erfagrupper for kontaktpersoner og menighedsrådsformænd, siger Michael Krogstrup Nissen..

Hvorfor er det så vigtigt, at alle menighedsråd tager ansvaret på sig og etablerer en arbejdsmiljøorganisation for deres ansatte?

- Det er vigtigt at etablere en amo i sognene for at få øget fokus på et godt arbejdsmiljø – det gælder det fysiske, men i lige så høj grad det psykiske. Et øget fokus på et godt arbejdsmiljø kan øge trivslen og arbejdsglæden.

FAKTA: Arbejdsmiljøorganisationen for ansatte i folkekirken

  • Folkekirkens menighedsråd har ansvar for både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø blandt deres ansatte.
  • Hvis arbejdspladsen har mere end 9 ansatte, skal menighedsrådet etablere en arbejdsmiljøorganisation, som består af mindst en repræsentant for de ansatte, mindst en repræsentant for arbejdslederne og en arbejdsgiverrepræsentant.
  • Arbejdsmiljøarbejdet for præster er organiseret efter retningslinjerne for arbejdspladser med 35 eller flere ansatte.

    Se præsters arbejdsmiljøorganisation i Københavns Stift her

Særlig organisering kræver kreative løsninger

Præster og de øvrige ansatte i sognet arbejder på den samme arbejdsplads og deler på mange måder de samme betingelser. Derfor blev det næste tiltag i Amagerbro Provsti at lave en erfagruppe og et fælles tilbud om supplerende efteruddannelse for de forskellige arbejdsmiljøorganisationer.

- Vi færdes i det samme miljø, men har ikke den samme organisation til at tage sig af arbejdsmiljø-problemer. Med erfagrupperne, hvor både arbejdsgiverrepræsentanter og de valgte arbejdsmiljørepræsentanter deltager, har vi fået et forum, hvor vi kan tage spørgsmål op, som angår alle ansatte i provstiet. Det er vigtigt at mødes og tale sammen om de fælles udfordringer og lære af hinanden, siger provst Michael Krogstrup Nissen, som er meget tilfreds med tiltaget.

- Der kommer virkeligt meget godt ud af, at vi har etableret erfagrupper og et fælles tilbud om supplerende efteruddannelse. Tiltaget forebygger, at der opstår problemer mellem de to ledelsesstrenge i folkekirken. Vi forstår bedre hinanden, når vi får lejlighed til at høre hinandens perspektiver, siger Michael Krogstrup Nissen.

Arbejdsmiljøet er et fælles ansvar

Da præsterne i Amagerbro Provsti sammen havde drøftet emnet ’seksuel chikane’ i folkekirken, tog de det efterfølgende op i den nye erfagruppe. Det kom der en virkelig spændende drøftelse ud af, fortsætter Michael Krogstrup Nissen.

- I folkekirken har vi to ledelsesstrenge, og den organisering af arbejdet skal respekteres. Men samtidig har vi en fælles arbejdsplads med en fælles opgave, som skal løses efter bedste evne. Derfor ville det være uhensigtsmæssigt, hvis vi ikke taler sammen, synes jeg. Vi etablerer en fælles forståelse for, hvordan vi sammen skaber gode arbejdspladser, når vi mødes og drøfter fælles udfordringer. Og vi bliver mindet om, at vi har et fælles ansvar for at skabe en god arbejdsplads, siger Michael Krogstrup Nissen.  

FAKTA: Efteruddannelse i arbejdsmiljøorganisationen

  • Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere har pligt til at deltage i kurset ’Folkekirkens arbejdsmiljøuddannelse’.
  • Menighedsrådet skal desuden hvert år tilbyde supplerende efteruddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, som har deltaget i ’Folkekirkens arbejdsmiljøuddannelse’.

    Læs mere om arbejdsmiljøuddannelsen og supplerende efteruddannelse her