Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Fremtidens gudstjeneste til debat i 2019 og 2020

I det kommende år kan alle, der interesserer sig for folkekirkens gudstjenester, være med til at debattere, hvordan fremtidens gudstjeneste skal formes. Læs om hvorfor og hvordan du kan deltage her.

Af Kirsten Weiss Mose

Kirkerne i Københavns Stift tilbyder i løbet af ugen mange slags gudstjenester med vidt forskelligt udtryk og indhold. Også når det kommer til gudstjenesten søndag morgen er der fra sogn til sogn store variationer. Variationer, som lokale præster, organister og menighedsråd ud fra hver deres fagvinkel har arbejdet på for at styrke gudstjenestens relevans og kvalitet. 

Det løbende og lokale arbejde med at tilpasse gudstjenesten, så den fremstår relevant og meningsfuld, ønsker biskopperne at styrke, samtidig med at kvaliteten bevares. Derfor har de påbegyndt en proces, der involverer såvel fagfolk som almindelige kirkegængere. 

Debatter over hele landet og i dit sogn

I processen første fase har tre fagudvalg arbejdet med gudstjenestens grundlag. Resultatet er samlet i tre rapporter og 4 debat-hæfter, som i løbet af maj er blevet sendt til alle landets provstikontorer med en opfordring til at distribuere materialet ud til samtlige sogne. Tanken er, at hæfter og rapporter skal danne grundlaget for den videre debat.

I forbindelse med Himmelske Dage på Heden, som blev afholdt i Herning i Kristi Himmelfartsferien, er 2. fase skudt i gang, hvor biskopperne opfordrer alle med interesse for folkekirkens gudstjeneste til at debattere og komme med input til den videre proces. 

Biskopperne afholder en national konference den 25. april 2020 på Fyn med plads til 450 deltagere. Desuden vil stiftet og andre interessenter stå for en række regionale debatarrangementer, ligesom biskopperne opfordrer provstier og sogne til selv at tage initiativ til lokale debatter.

I Københavns Stift står stiftsudvalget Gudstjeneste og Kirkemusik for en stiftskonference lørdag den 21. marts 2020, hvor alle er velkomne. Samtidig tilbyder de at facilitere debatter i stiftets sogne og provstier. Formålet er at debatten bliver bredt ud, så perspektiver og holdninger fra hele stiftet kommer med i biskoppernes videre arbejde. 

Facilitering af lokale debatter

Stiftsudvalget Gudstjeneste og Kirkemusik tilbyder desuden hjælp til afholdelse af lokale debatter i såvel provstier som sogne. Stiftsudvalget tilbyder at facilitere diskussionen. 

Inden sommerferien udsendes et materiale med forslag til, hvordan en sådan dag kan afvikles. Hvis et sogn er interesseret i hjælp til at arrangere dagen, kan man kontakte udvalget på mail ved at klikke her

Endelig opfordres provstierne i Københavns Stift til at invitere menighedsråd og kirkelige medarbejdere til en fælles undervisnings- og debatdag med fokus på en fælles dannelse ved at lade alle højmessens deltagere komme til orde fra organist, præst og degn til kirkegængere. Stiftsudvalget udsender et materiale til provstierne inden sommerferien 2019 med forslag til invitation og oplægsholdere. For yderligere info kan stiftsudvalget kontaktes på: RN@km.dk.

Rapporter og debatoplæg

Fagudvalgenes materialer består af rapporter og ’kort-fortalt-hæfter’ om fire emner:

Autorisation og frihed

Gudstjeneste

Dåb

Nadver

De tre rapporter og fire hæfter kan læses her

Her kan du deltage i debatten

 • Torsdag den 29. august kl. 17-20.30: Debataften om gudstjeneste og liturgi for Frederiksberg Provsti. Lindevang Kirke. Tilmelding senest tirsdag den 22. august her
 • Mandag den 16. september kl. 16-18: Samtaledag om gudstjenesten. Vartov. Alle er velkomne. 
  Læs om samtaledagen i Vartov 
 • Onsdag d. 9. okt. kl. 9-12: Fri liturgi? 
  Kursusdag for præster i Københavns Stift med fire af biskoppernes udvalgsmedlemmer (Birgitte Graakjær Hjort, Jørgen Demant, Christiane Gammeltoft-Hansen, Rasmus Nøjgaard), Sankt Jakobs kirke, Østerbrogade 59, 2100 Ø. 
 • Lørdag den 28. marts kl. 10-15: "Gudstjenesten til eftersyn". 
  Konference for Københavns Stift på Københavns Universitet med oplæg, talks og debat. Alle er velkomne, tilmelding åbner 1. september. Forhåndstilmelding på rn@km.dk. 
 • Lørdag den 25. april: Landsdækkende konference på Fyn (sæt kryds i kalenderen, info følger) 
   

Om gudstjenesterne i Københavns Stift  

Som hovedregel afholder alle landets sognekirker gudstjeneste søndag formiddag.  

Søndagshøjmessen, som gudstjenesten kaldes, følger et fast skema, en liturgi, som landets biskopper er ansvarlige for.  

Højmessens liturgi skal sikre gudstjenestens kvalitet, dens evangelisk lutherske lære, og at gudstjenesten er genkendelig for kirkegængerne uanset, hvor de går i kirke.  

Selvom liturgien ligger fast, viser undersøgelser, at højmesserne i stiftets kirker næsten alle samtidig har taget lokalt præg.  

Kun 26 % af stiftets kirker afviger ikke væsentligt fra Ritualbogens forskrifter i deres højmesse. 

Læs gudstjenesteundersøgelsen fra Københavns Stift her