Nyheder
Nyheder

Gudstjenester på engelsk med Folkekirken for Internationals

Gudstjenester, babysalmesang og Movie Nights. Det nye initiativ Folkekirken for Internationals er kommet godt i gang med at tilbyde arrangementer for de mange engelsktalende, der bor i København.

Mange mennesker i solskin siddende på kirketrappe

Folkekirken for Internationals tilbyder arrangementer for de mange engelsksprogede i Københavnsområdet. Foto: Anja Blaksmark/Vesterbro Sogn.

Af Kasper Aare Naicker

I alle former for samvær findes en række uskrevne regler. Og ofte er det en vigtig forudsætning, at man forstår, hvad der bliver sagt. Derfor kan det være en barriere for udlændinge at bruge folkekirken. 

Det er baggrunden for, at syv provstier i Københavns Stift er gået sammen for at gøre en særlig indsats for at åbne folkekirken for de mange engelsktalende, der opholder sig i København.

Sarah Maxted, der siden 1. august har været koordinator for projektet på fuld tid, er selv migrant fra England og ved, hvor vigtigt det er at tage del i sociale fællesskaber.

”Hvert år byder Storkøbenhavn velkommen til cirka 20.000 mennesker, der flytter hertil for kærlighed, arbejde eller for at studere. Alle os, der flytter til Danmark med et begrænset netværk, har særligt brug for tilknytning og fællesskab i vores lokale miljøer. Det er det, Folkekirken for Internationals bidrager til gennem begivenheder, som kommer engelsktalende folk i møde.”

Nye borgere skal føle sig inkluderet

Som en del af Folkekirken for Internationals afholder Eliaskirken på Vesterbro, hvor William Salicath er præst, nu gudstjenester på engelsk. William er ligeledes tilknyttet projektet og glæder sig til at møde de mange engelsktalende naboer.

”Det er klart, at det føles mere naturligt at være med til noget, hvor man forstår, hvad der bliver sagt. Det er også spændende at prøve sig lidt frem og se, hvad der forhåbentligt får denne gruppe af nye borgere til at føle sig inkluderet i folkekirken.”

Efter nytår afholdes der hver måned to gudstjenester, hvor salmer, prædiken og hele liturgien er på engelsk. Derudover afholder Folkekirken for Internationals engelsk babysalmesang, Movie Nights samt gospelgudstjenester i Eliaskirken.

Kommunikation understøtter arbejdet

Folkekirken for Internationals er tilstede på både Facebook og Instagram, og ambitionen på disse kanaler er at være landsdækkende, så folkekirkens aktiviteter, hvor sproglighed ikke er en forudsætning, bliver mere synlige for den store gruppe af herboende internationale borgere.

Der findes allerede mange aktiviteter i Folkekirken landet over, hvor sproglige forudsætninger ikke er nødvendig for at få udbytte af deltagelse. Det kan være babysalmesang, meditationer, musikgudstjenester eller koncerter for blot at nævne nogle få. Folkekirken for Internationals arbejder derfor på fuldt tryk for at skabe synlighed om de mange aktiviteter, som engelsktalende kan få udbytte af.

Folkekirken for Internationals har desuden en engelsk hjemmeside, som byder borgere med udenlandsk baggrund velkommen og giver dem et overblik over de begivenheder, der er mest oplagte for dem.

Så hvis du eller din kirke afholder aktiviteter, som du ønsker, projektet skal promovere over for engelsktalende, er du meget velkommen til at skrive til koordinator for projektet, Sarah Maxted på: SAEM@km.dk. Så tilføjes begivenhederne løbende.