Nyheder
Nyheder

I dialog med Bibelens fortællinger

Om få år kan København være hjemsted for et interaktivt oplevelsescenter, Bibliarium, der bringer Bibelens fortællinger til live på nye og spændende måder. Projektet har været længe undervejs, men nu er der måske lys forude for projektet, der vil være med til at sikre, at Bibelens fortællinger fortsat har plads i den kulturelle bevidsthed.

Arkitekttegning af kirke med mange mennesker samlet i cafe og udstillingsmiljø

Tegnestuen entasis forestiller sig, at den fremtidige indgang til Bibliarium kan se sådan ud. Illustration: entasis.

Af Niels Jarler

Man behøver ikke begynde med Adam og Eva, lyder et mundheld, men når det drejer sig om at formidle Bibelen som et helt centralt fænomen i vores kultur, så kan der være god grund til det. Det er netop målet for Bibliarium – et kommende oplevelses- og formidlingscenter, der gennem interaktion og dialog med de besøgende skal åbne Bibelens fortællinger og problemstillinger for et moderne publikum.

Ikke kun kirkens bog

Oplevelsescentre er en nyere formidlingsgenre, der har været i vækst efter årtusindeskiftet. I oplevelsescentrene udfoldes viden gennem iscenesættelse, interaktive installationer og rollespil, der giver brugeren mulighed for at erfare stoffet som en oplevelse og ikke blot passiv læring.

- I en årrække har der f.eks. været et oplevelsescenter i Odense for H.C. Andersens eventyr, og et oplevelsescenter for nordisk mytologi er på vej ved Køge. Det er fint, men vi har rødder i andet end eventyr og nordiske myter, siger Helle Krogh Madsen fra arbejdsgruppen bag Bibliarium.

Helle Krogh Madsen er sognepræst i Frederiksberg Sogn og leder af Folkekirkens Skoletjeneste København-Frederiksberg – en af de 41 folkekirkelige skoletjenester, der eksisterer i Danmark. For hende vil Bibliarium udfylde en helt central opgave i formidlingen af Bibelen, som en del af vores kultur.

- Der er behov for, at Bibelen i helt bogstavelig forstand ikke bliver lukket inde i kirken, så man næsten kun hører bibelhistorien, hvis man kommer i kirken. Bibliarium skal minde om, hvorfor det er en vigtig bog og ikke kun for kristne, men for alle uanset religiøst tilhørsforhold for at forstå den kultur, vi lever i, siger Helle Krogh Madsen.

- Ligesom mange ikke-medlemmer af kirken faktisk har lyst til at bidrage til vedligeholdelsen af folkekirkens bygninger eller tager rundt i landet og ser kalkmalerier, så er der nok også mange, der gerne vil have mulighed for at opleve det bibelske univers, uden at de behøver at gå til gudstjeneste. Bibelen er ikke bare kirkens bog, men også kulturens bog, hvis motiver går igen i film, billedkunst, musik og litteratur, siger Helle Krogh Madsen.

Erfarne kræfter bag

Det er det norske firma Expology, der står for designet af de interaktive oplevelser. På dansk grund har Expology bl.a. tidligere skabt rollespillet ’Politiker for en dag på Christiansborg’, hvor skoleklasser kan prøve kræfter med en dag i demokratiets maskinrum som medlem af folketinget. Expology har også skabt læringsuniverser til bl.a. Kungliga Biblioteket i Stockholm, Nobels Fredssenter i Oslo og en lang række svenske og norske museer foruden medier som Jyllands-Posten og Fyens Stiftstidende. Det var Jyllands-Postens Mediarium på Kongens Nytorv, der var den direkte inspiration til ideen om et Bibliarium.

I Bibliarium udfoldes Bibelen som en sammenhængende fortælling. I første fase er der kun midler til at lave en del af projektet, og der er foretaget en hård beskæring med vægten lagt på urhistorien og væsentlige nedslag i Det Nye Testamente. Siden er det tanken, at Bibliarium udbygges til at indeholde flere af Bibelens fortællinger. 

- Det bliver i høj grad interaktivt. Man skal ikke bare kigge og høre. Man kan gå i dialog med de bibelske figurer og selv undersøge, hvorfor det gik, som det gik. Derudover skal man forholde sig til en række centrale menneskelige udfordringer i de bibelske fortællinger. Vi vil gerne bringe Bibelens problemstillingerne op til nutiden for også at forklare, hvorfor vi stadig trækker på de historier og fortæller dem igen og igen, siger Helle Krogh Madsen om Bibliarium

Et kristendomsfagligt udflugtsmål midt i byen

I sin første fase vil Bibliarium være åbent for skoleklasser og konfirmander i hverdagene. Siden er det meningen, at både åbningstider og målgrupper skal udvides, så Bibliarium også kan tage imod f.eks. turister og familier.

Det er tanken, at Bibliarium skal have til huse i Sankt Andreas Kirke på hjørnet af Gothersgade og Farimagsgade i Indre By. På den anden side af vejen ligger Botanisk Have, hvor et nyt Statens Naturhistoriske Museum på 30.000 kvadratmeter efter planen åbner i 2024. Tæt på findes også bl.a. Statens Museum for Kunst, Kongernes Samling på Rosenborg og Arbejdermuseet. Museerne i området er organiseret i sammenslutningen Parkmuseerne, og herfra har man allerede udtrykt sin tilslutning til at få det kommende Bibliarium som genbo med de samarbejdsmuligheder, det giver.

For skoleklasser og konfirmandhold udfylder Bibliarium et behov, der i dag ikke dækkes af andre institutioners tilbud, selv om der selvfølgelig undervises i bibelske fortællinger både i skolen og i kirken.

- Vi har i tidens løb snakket med lærere og præster, der tager klasser og konfirmander med på ekskursion i København, og der mangler simpelthen et attraktivt og tidssvarende kristendomsfagligt udflugtsmål i København, siger Helle Krogh Madsen.

Første formidlingstiltag

Som introduktion til Bibliarium vil bl.a. konfirmander og skoleklasser fra hele landet kunne nyde godt af projektet. I 2020 blev Bibliarium tildelt 700.000 kr. i projektmodningsmidler fra folkekirkens fællesfond. For de penge er Bibliarium i samarbejde med Expology i gang med et skabe en digital oplevelse, der kan give konfirmander og skoleklasser landet over en forsmag på det kommende sted.

I samarbejde med en række folkekirkelige skoletjenester arbejder Bibliarium også på en animationsfilm, der med afsæt i de danske kalkmalerier formidler den røde tråd i Bibelens fortællinger.

Tættere på målet

Bibliarium har været længe undervejs, siden ideen til et oplevelses- og formidlingscenter for Bibelen blev fostret tilbage i år 2000 af formanden for Religionslærerforeningen John Rydahl.

- Vi har været i gang med dette projekt i mange år nu, og vi er endnu ikke stødt på nogen, der synes, at det er en dårlig ide, siger Helle Krogh Madsen.

Opbakning og velvilje har der ikke manglet. Anderledes svært har det til gengæld set ud med finansieringen af projektet på trods af en flittig fundraisingindsats. Især er det vanskeligheden ved at finansiere fælles projekter i folkekirken, der har været en udfordring.

Udgifterne til at etablere Bibliariums første fase er anslået til 30 mio. Tidligere i projektet har A.P. Møller Fonden givet tilsagn om at bevilge 15 mio. kr. Der er derudover tilsagn fra flere stifter om lån af de resterende 15 mio. kr, men det har vist sig vanskeligt at rejse penge til driften. Ved den seneste uddeling af omprioriteringsmidler fra Folkekirkens Fællesfond i efteråret, blev Bibliarium ikke tildelt midler. Siden har der vist sig interesse fra BorgFondens side, så projektet med en bevilling herfra på kr. 3,4 mio. kr. til drift de første år måske alligevel kan realiseres.

I Københavns Stift er der stor interesse for at køre projektet videre. Senest var Bibliarium på dagsordenen til det fælles seminar for det nye stiftsråd og medlemmer af provstiudvalgene den 23. november. I begyndelsen af det nye år står Bibliarium også på dagsordenen hos stiftsrådet. Det skal nu afklares, hvor og hvordan Bibliarium i fremtiden skal forankres, og hvordan økonomien skal se ud.

Om det lykkes at skaffe de nødvendige driftsmidler er endnu ikke sikkert, men hvis der kan skaffes penge til driften af projektets første fase, er der en køreplan klar, og København vil i så fald være et Bibliarium rigere i løbet af få år, fortæller Helle Krogh Madsen.