Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Kirkestatistik: Tallene for Københavns Stift 2024

Udsvingene er små, men tendenserne fra tidligere år fortsætter. Tal fra kirkestatistikken er netop blevet offentliggjort, og de bekræfter viden, vi allerede har – men gemmer også på nogle overraskelser. Her er en lidt mere detaljeret gennemgang af kirkestatistikken, som den ser ud i Københavns Stift. 

Luftfoto af København overlagt med grafer, tal og kurver som illustration

 

Mandag d. 12. februar 2024 offentliggjorde Danmarks Statistik og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter den såkaldte kirkestatistik. Det er en årlig udgivelse, der leverer tal og fakta om folkekirken – helt ned på sogneniveau.  For eksempel kan man læse, at der var 16 vielser i Brønshøj Sogn sidste år mod kun en enkelt i Kastrup Sogn. Man kan også læse, at der bor 583 mennesker i Pedersker Sogn på Bornholm. Det svarer nogenlunde til det samlede antal 13-15-årige i Brønshøj-Utterslev.

Vi er dykket ned i kirkestatistikkens tal med særligt fokus på Københavns Stift for at få en bedre forståelse af, hvordan det står til med tilslutningen til folkekirken i hovedstaden og på Bornholm.

 

Kirkestatistik 2024

Kirkestatistikken beror på tal fra landets sogne, som sender dem til Danmarks Statistik. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) bearbejder tallene og gør tallene nemmere at forstå. 

Link til alle tallene på fuv.dk.

Medlemsprocenten i Københavns Stift

Københavns Stift er det stift i Danmark med den laveste medlemsprocent: 53,6%. Det skyldes blandt andet, at tilflytningen af udlændinge, som naturligvis ikke er medlemmer af den danske folkekirke, er større i København end andre steder.  Det kommer sig især til udtryk, når man ser isoleret på tallene for indbyggerne af dansk herkomst. Her er medlemsprocenten nemlig på 70 %.

På landsplan er medlemsprocenten for personer af dansk herkomst på 83,5 %

 

 

Ser man bort fra Hovedstadens internationale befolkningssammensætning er forskellen mellem Københavns Stift og hele landet altså mindre udtalt.

Aktive udmeldelser driver ikke fald i medlemsprocenten

Kirkestatistikken giver os også et indblik i, hvor mange udmeldelser folkekirken modtager hvert år.

Antallet af udmeldelser har de seneste 15 år ligget ret stabilt mellem ca. 2000 og 4000 om året – bortset fra i 2016, hvor Ateistisk Selskab lancerede deres udmeldelseskampagne. Det er altså ikke de aktive udmeldelser, der driver den nedadgående medlemsprocent. de aktive udmeldelser, der driver den nedadgående medlemsprocent.

Medlemsprocent og udmeldelser i folkekirken i Københavns Stift 2008-2023

På landsplan ligger folkekirkens medlemsprocent på 71,4 % i 2024. Det svarer til 4.253.575 medlemmer.  I forhold til sidste år er der - i tråd med forventningerne - tale om et fald på 0,7 %.

Udviklingen i medlemstallet dækker både over personer som er udvandret, har meldt sig ud af folkekirken, er døde i løbet af året samt indmeldelser i form af døbte og genindmeldelser.

 

Dåb i Københavns Stift

Dåbsprocenten har været let faldende på landsplan i mange år. Men de seneste tal viser en opbremsning, og ingen kan rigtigt forklare hvorfor.

Der var et dyk i dåb (alle typer – ikke kun barnedåb) omkring pandemien i 2020, men den efterfølgende stigning i dåbstallet, da det igen blev muligt at blive døbt i en kirke, er fortsat ind i 2022.Således er dåbsprocenten i Københavns Stift faktisk steget fra 2021 til 2022 og ligger nu på 35,9%.

Dåbsprocenten før og efter Covid-19

I 2023 blev der døbt 4497 børn og voksne i Københavns Stift.  I Bispebjerg-Brønshøj Provsti finder vi stiftets laveste dåbsprocent på 23,6 %. I Tagensbo Sogn, der hører til netop Bispebjerg-Brønshøj Provsti, blev der døbt 6 personer i hele 2023.

Stiftets højeste dåbsprocent findes i Bornholms Provsti på 57,6 %. Den overgår landsgennemsnittet på 56,2 %.

For at udregne barnedåbsprocenten ser man på, hvor stor en andel af spædbørnene fra et givet år, der er blevet døbt i folkekirken. Da alle de 0-årige skal have mulighed for at blive døbt, venter man med at udregne procenten, indtil de 0-årige er blevet ét år, hvilket de er senest d. 31. december året efter, de blev født. Derfor kan man kun udregne dåbsprocenten med en vis forsinkelse. I praksis betyder det, at man bruger 2024 tallene til at beregne dåbsprocenten for dem, som blev født i 2022.

 

Konfirmationer i Københavns Stift

Også når det gælder konfirmationer er Københavns Stift det stift med de laveste procenter. Her er konfirmationsprocenten på godt 40% - mod 64,3% på landsplan. I Nørrebro Provsti ligger konfirmationsprocenten på 15,8% mens den i naboprovstiet, Frederiksberg Provsti, er på 60%.

Konfirmationsprocenten i hele landet. Fra fkuv.dk.

 

Kirkelige vielser og velsignelser i Københavns Stift.

Sidste år blev 1077 par viet i en folkekirke i Københavns Stift. Bortset fra et coronadyk i 2020 og 2021, har antallet af vielser befundet sig mellem 1000 og 1200 de seneste 10 år.

I 2023 var Valby Sogn det sogn med fleste vielser. 43 blev det til.

Vor Frelsers Sogn på Christianshavn havde flest kirkelige velsignelser i 2023: 7.

I alt er 139 par er i Københavns Stift i 2023 blevet kirkeligt velsignet efter en borgerlig vielse.

Kirkelige vielser i Københavns Stift 2008-2023

 

Begravelser i Københavns Stift

I Københavns Stift såvel som på landsplan vælger færre at blive begravet i folkekirken.

I 2023 blev 3604 mennesker begravet i en folkekirke i København eller på Bornholm. Det resulterer i en begravelsesprocent på 63%.

Begravelsesprocenten i Københavns Stift har ligget stabilt på lidt over 60% de seneste mange år.

Begravelsesprocenten i Københavns Stift 2008-2023

 

Du kan finde flere tal både for Københavns Stift og for alle landets stifter på FUV’s hjemmeside: https://www.fkuv.dk/folkekirken-i-tal.

Herunder kan du se en grafik udarbejdet af FUV, som giver et hurtigt overblik over kirkestatistikkens nøgletal: