Nyheder
Nyheder

Kirketællinger viser stabilt dåbstal 

Der var i snit 65,5 deltagere til gudstjenesterne i Københavns Stift, mens antallet af begravelser i kirken er faldende

Antallet af dåb i Københavns Stift er stabilt.

Af Kirsten Weiss Mose

I løbet af kirkeåret tæller kirkerne i Københavns Stift antallet af arrangementer i kirken, gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Tallene er netop er offentliggjort på stiftets hjemmeside. Kirketællingerne fra Københavns Stift for 2019 byder hverken på markante hop eller fald i forhold til året før.

Læs mere om Københavns Stifts kirketællinger her: 

Færre begravelser og færre besøg

Størst fald er der tale om for begravelsernes vedkommende. I 2019 blev der i Københavns Stift foretaget 3481 begravelser, mens tallet i 2018 var 4131 begravelser.

På samme måde har antallet af besøg i stiftets kirker også oplevet et svagt fald: fra 2.001.498 besøg i 2018 til 1.984.499 besøg i 2019.

Stabilt antal døbte

Antallet af dåb er stabilt. Efter en stigning i antal dåb året før på knap tusind dåb, blev der i 2019 foretaget 145 færre dåb sammenlignet med i 2018. Af det samlede antal dåb blev 200 døbt i forbindelse med Drop in-dåb.

Stadigt flere deltagere ved gudstjenester

De seneste fem år er antallet af deltagere per gudstjeneste i stiftet steget. Det gælder også fra 2018 til 2019, hvor det gennemsnitlige antal deltagere nåede 65,5 deltagere. Tallet for 2018 var på 65 deltagere per gudstjeneste. 

Det samme gælder ikke antallet af gudstjenester, som har oplevet et svagt fald fra 10.948 gudstjenester i 2018 til 10.615 gudstjenester i 2019.

…og stadigt flere aktiviteter

Mens antallet af gudstjenester er meget stabilt, ser det anderledes ud med de øvrige aktiviteter, som stiftets kirker tilbyder. 

Også i 2019 har antallet af tilbud om alt fra babysalmesang, foredrag, studiekredse, koncerter og væresteds-arrangementer nemlig været stigende. Københavnere og bornholmere kunne i alt vælge imellem 28.542 aktiviteter, mens antallet året før var 26.068.