Nyheder
Nyheder

Kirkeudvalget til temadag i folkekirken

Hvordan arbejder og samarbejder vi om at løse sociale opgaver i samfundet? Det var emnet for en temadag 8. september om folkekirkens rolle i og bidrag til samfundet.

Gruppe af siddende mennesker lytter opmærksomt

Kirkeudvalget var repræsenteret ved formand Julie Skovsby (S), Louise Schack Elhom (V), Daniel Toft Jakobsen (S) og Mette Hjermind Dencker (DF). 

Af Ingeborg Marie Nielsen

Et flertal af danskerne opfatter folkekirken som en integreret del af samfundet - og finder det naturligt, at den er med til at løse fælles sociale opgaver. Det bekræftede en befolkningsundersøgelse tidligere på året.

Derfor var det også naturligt, at Folketingets kirkeudvalg 8. september var inviteret til temadag om folkekirkens rolle og bidrag til samfundet.

Dagen handlede bl.a. om folkekirkens store sociale og diakonale arbejde før og nu. Om indsatsen for børn, unge og ældre og samfundets svage, som ellers kan føle sig tabt. Og om samarbejde og samskabelse om at løse fælles sociale opgaver i samfundet.

Der var også god debat og spørgsmål - bl.a. om konsekvenserne af at nedlægge Pensionskassen af 1950 og om nedlæggelsen af migrantudvalget og muligheden for, at det kan komme op at stå igen.

Folkekirken var bredt repræsenteret af biskopper, Landsforeningen af Menighedsråd, Provsteforeningen, Præsteforeningen og folkekirkelige organisationer. Mødet fandt sted i Apostelkirken på Vesterbro i København.

Se programmet for temadagen