Nyheder
Nyheder

Lønforhandlinger i gang

I disse uger har ansatte i landets kirker mulighed for at forhandle løn. Bliv klogere på processen her

 

Hvis en ansat i et sogn ønsker at starte en forhandling, foregår det mellem menighedsrådet og de forhandlingsberettigede faglige organisationer. Også selvom den ansatte ikke er medlem af en af disse organisationer.


Hvis ikke menighedsrådet og den faglige organisation kan opnå enighed, har den faglige organisation mulighed for at lade forhandlingen gå videre til niveau 2. Her flyttes forhandlingerne til at foregå mellem den faglige organisation og stiftsadministrationen.

  • Menighedsrådet har pligt til at forhandle alle forslag indsendt fra den faglige organisation på vegne af en medarbejder i perioden 15. september til 15. november
  • Forhandlingen skal foregå på skrift, med mindre I aftaler andet
  • Hvis I ikke kan blive enige, er det ok. Så kan sagen evt. gå videre til stiftet
  • Det foregår ved, at den faglige organisation har 1 måned til evt. at bede stiftet overtage forhandlingen på menighedsrådets vegne (niveau 2-forhandling)
  • Bliver man heller ikke enige i stiftet, kan sagen videreføres til Kirkeministeriet (niveau 3-forhandling)

Ordningen gælder ikke for gravermedhjælpere, gartnere, gartneriarbejdere og ansatte uden for overenskomst.

Læs mere

For ansatte: 

  • Læs mere om lønforhandlinger for dit område på de forhandlingsberettigede faglige organisationers hjemmesider

For menighedsråd: