Nyheder
Nyheder

Fællesmøde om kirkens udfordringer

En 'Børnenes katedral', CO2-neutral kirke og kirke for kristne med anden kulturel og sproglig baggrund er på dagsordenen, når stiftsrådet og stiftets provstiudvalg mødes tirsdag den 14. januar 

Ideen om en 'Børnenes katedral' skal drøftes på fællesmøde tirsdag den 14. januar 2020

Ideen om en 'Børnenes katedral' skal drøftes på fællesmøde tirsdag den 14. januar 2020.

Tirsdag den 14. januar mødes stiftets provstiudvalg og Københavns stiftsråd for anden gang i Helligaandshuset. Hovedemnet på mødet er et forslag fra Religionspædagogisk Udvalg om at etablere en børnekirke - Børnenes Katedral – som skal videreudvikle folkekirkens tilbud for børn og børnefamilier. 

Deltagerne i fællesmødet får desuden en status på arbejdet med at etablere en kirke, som tilbyder engelsksprogede gudstjenester. Målgruppen for kirken er udlændinge med kristen baggrund i København, som fx internationale studerende, personer der er udstationeret for deres virksomhed eller på anden vis er kommet til landet. 
 

Dagsorden for fællesmøde den 14. januar 2020

1. Velkomst og kort indledning 
2. Status på projektet Folkekirke for kristne med anden kulturel og sproglig baggrund i Københavns Stift 
3. Børnenes Katedral 
Oplæg ved Religionspædagogisk Udvalg 
Drøftelse af projektet ved bordene 
- Spisepause - 
Fælles drøftelse 
4. Kirkernes bidrag til at reducere CO2-udledning: Fælles projekt for energibesparelser 
Oplæg ved provst Poul Bo Sørensen og arkitekt Jørgen Kreiner Møller  
Runde hvor provstierne kort redegør for, hvad man gør for at spare på energien 
Fælles drøftelse: Er der brug for en fælles indsats for energibesparelser? 
5. Forslag til mulige temaer for næste møde, som forventes at finde sted i begyndelsen af 2021

Baggrund: Fællesmøder skal styrke samtalen om fælles udfordringer


Københavns stiftsråd oplever, at flere og flere udfordringer ikke lader sig løse i det enkelte sogn eller provsti, men at der er brug for såvel principiel, som økonomisk opbakning fra en bredere gruppe. Derfor har stiftsrådet taget initiativ til et årligt fællesmøde mellem provstiudvalgene og stiftsrådet. Første møde blev afholdt den 14. marts 2019.