Nyheder
Nyheder

Tre nye ansatte i stiftet

Simone Nørskov Østerby og Julie Weile Larsen er blevet ansat som stiftsfuldmægtige i Københavns Stift. Anne Møen er proceskonsulenten, der skal hjælpe Børnenes Katedral på vej. 

Julie Weile Larsen og Simone Nørskov Østerby synes at folkekirken er en behagelig arbejdsplads som jurist, da der er fokus på et vejlede og hjælpe frem for profit.

Julie Weile Larsen (tv.) og Simone Nørskov Østerby er blevet ansat som stiftsfuldmægtige. Foto: Henrik Dons Christensen

Af Henrik Dons Christensen

Stiftets nye jurister sidder klar til at hjælpe

Menighedsråd. Kirkekarnov. Forsikringsenheden. Byggesagsvejledning. Kirkefunktionærspørgsmål. 

Man skal holde tungen lige i munden, når man bliver ansat som jurist i folkekirken.  

Simone Nørskov Østerby og Julie Weile Larsen er navnene på de to nye jurister, der kan hjælpe med afklaring af komplekse problemstillinger, når man ringer til Københavns Stift. 

De er begge nyuddannede, og de har allerede fra dag ét stiftet bekendtskab med folkekirkens unikke struktur. 

”Vi har allerede begge haft en del forskellige mennesker i røret, og langt de fleste har været utroligt søde og tålmodige. Jeg tror, vi begge er enige om, at stiftet er et godt sted at være jurist, fordi der er meget fokus på at hjælpe ude i sognene - vi har ikke andre dagsordener. Her er fokus på den personlige betjening,” siger Simone Nørskov Østerby, der i sin studietid har arbejdet med at bekæmpe hvidvask i Handelsbanken. 

De to jurister sætter pris på, at de er blevet ansat på samme tid. Det giver dem mulighed for at lære folkekirken at kende sammen og samtidig dele deres oplevelser og erfaringer med hinanden. Især når sagerne til tider kan komme ind fra højre, er det rart at have en kollega i samme situation at sparre med. 

”Folkekirken er en spændende arbejdsplads, fordi det er et sted, hvor juraen møder tanker, følelser og holdninger. Derfor kan de ansatte og frivillige til tider stå i en sårbar situation, og dér kan vi hjælpe.” siger Julie Weile Larsen, som blandt andet skal arbejde med konflikthåndtering og lønforhandling. 


Som proceskonsulent skal Anne Møen det næste halvandet år stå for at kortlægge og undersøge de religionspædagogiske indsatser i stiftets kirker, så Børnenes Katedral kan blive en realitet. Foto: Henrik Dons Christensen

Ny proceskonsulent: Anne Møen skal hjælpe Børnenes Katedral på vej

I forbindelse med at skabe Børnenes Katedral er der nu blevet ansat en proceskoordinator, der skal kortlægge og undersøge, hvilke pædagogiske tilbud og indsatser der er i Københavns Stifts kirker. Valget er faldet på Anne Møen, der er uddannet pædagogisk antropolog.

”Mit arbejde bliver blandt andet at gøre Religionspædagogisk Udvalg klogere på, hvilke tilbud og indsatser der allerede findes for børn og deres voksne rundt omkring i stiftets kirker, og herunder også at indsamle viden omkring kirkernes egne oplevelser med dette arbejde. Hvor og hvordan oplever de, at de er lykkedes, og hvor oplever de at være udfordret. Denne viden skal bruges til at sikre, at Børnenes Katedral i et internt øjemed kan blive en stærk religionspædagogisk støtte og et inspirerende supplement til stiftets sognekirker,” siger Anne Møen.  

Engagementet stråler allerede ud ad øjnene på Anne Møen, der blot har været ansat i stiftet siden midten af september. 

Hun ser frem til at grave sig ned i folkekirkens struktur og kortlægge det store arbejde med at formidle kirke, tro og kristendom til det unge publikum og deres voksne. Et arbejde der kommer til at foregå over halvandet år, hvor hun, hvis muligt, vil besøge samtlige kirker i stiftet. 

Kan udnytte faglighed i arbejdet 

At fokus på det religionspædagogiske indsatsområde mange steder er højt, vidste Anne Møen godt. Hun er nemlig mor til to børn og kender udmærket til bl.a. babysalmesang.

Hun har dog ikke tidligere beskæftiget sig med folkekirken professionelt. Det var derfor muligheden for at kunne udnytte sin faglighed, der var udslagsgivende, da hun valgte at søge stillingen. Hun ser sin uddannelse, og det, at hun kommer udefra, som en fordel, når det kommer til at indsamle data.  

”Jeg er ikke hjemmeblind og indforstået, og kan forhåbentlig gennem nysgerrig undren og spørgsmål, være med til at skabe refleksion over egen praksis og samtidig også være med til at få sat ord på, hvordan vi bedst muligt kan fremme et medejerskab overfor projektet, så det ikke kun er udvalgets idé at prioritere og udvikle arbejdet med børn i Børnenes Katedral, men en idé som den enkelte kirke kan se sig selv i og investere i”.