Nyheder
Nyheder

Nyt stiftsråd er konstitueret

Stiftsrådet holdt konstituerende møde onsdag den 17. november i Helligaandshuset. Læs om konstitueringen og se fotos af det nye stiftsråd.

Medlemmerne af stiftsrådet

Medlemmerne af det nye stiftsråd. Foto: Niels Flink Rasmussen.

Af Kirsten Weiss Mose

På det konstituerende møde i stiftsrådet blev Jens Andersen, Vesterbro Sogn, og Lisa Dalh Christensen, Christians Sogn, genvalgt som henholdsvis formand og næstformand.

Seks ud af stiftsrådets 15 medlemmer er nye i rådet. Det drejer sig om én præsterepræsentant og seks læge repræsentanter.

Stiftsrådet

Stiftsrådets medlemmer bliver valgt for fire år ad gangen, og stiftsrådet konstituerer sig hvert år. Stiftsrådet består af 15 medlemmer sammensat af en læg repræsentant for hvert af de ni provstier i stiftet, tre repræsentanter for præsterne og en repræsentant for provsterne. Desuden er biskoppen og domprovsten fødte medlemmer af stiftsrådet.

 

Læs referatet fra stiftsrådsmødet på denne side.

 

Det bindende stiftsbidrag

Stiftsrådet råder over en lille del (max 1 %) af den lokale kirkeskat, som går under betegnelsen ’det bindende stiftsbidrag’. Stiftsbidraget kan anvendes til aktiviteter inden for følgende områder:

  • Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provster
  • Formidling af kristendom
  • Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter
Møde i stiftsrådet

Møde i stiftsrådet. Foto: Niels Flink Rasmussen.

Møde i stiftsrådet

Møde i stiftsrådet. Foto: Niels Flink Rasmussen.

Møde i stiftsrådet

Møde i stiftsrådet. Foto: Niels Flink Rasmussen.

Det nye stiftsråd

Møde i stiftsrådet. Foto: Niels Flink Rasmussen.