Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

På vej mod Børnenes Katedral

Proceskoordinator Anne Møen har færdiggjort sit arbejde for projektet Børnenes Katedral, hvor hun har talt med ansatte fra alle stiftets provstier. De mange samtaler har givet et godt indblik i sognekirkernes arbejde med børn i kirken. 

Pædagogisk antropolog Anne Møen har gennem de sidste to år talt med ansatte fra alle Københavns Stifts provstier for at høre, hvordan de arbejder med børn og børnefamilier. Foto: Ingeborg Marie E. Nielsen

Af Ingeborg Marie E. Nielsen

Kan du forestille dig en katedral for børn og børnefamilier? Et sted, hvor børn kan møde kristendom, tro og åndelighed gennem tilbud, som er rettet direkte til dem?

Hvor aktiviteterne planlægges ud fra barnets perspektiv og omsætter, hvad barnet ser og tænker? For eksempel gennem filosofi for børn, aktiviteter i skoleferier og børnegudstjenester hver søndag.

Det kan stiftsrådet og religionspædagogisk udvalg i København Stift, som arbejder for at styrke relationen mellem folkekirken og børnefamilierne i stiftet og skabe større faglighed i arbejdet med børn i kirken.

Derfor blev pædagogisk antropolog Anne Møen i 2020 ansat som proceskoordinator for projektet ”Børnenes Katedral”, hvor hun fik til opgave at interviewe ansatte fra forskellige faggrupper i alle Københavns Stifts provstier, som er aktivt involveret i arbejdet med børn.

Formålet var at undersøge og til dels kortlægge de pædagogiske tilbud og indsatser i de lokale sognekirker - og give de ansatte en stemme i udviklingsprocessen.

Vigtigt og udfordrende

Nu er arbejdet færdigt, og Anne Møen har afleveret sit materiale til stiftsrådet og Stiftsudvalget for Børn i Kirken.

Møderne med sognekirkerne har dels afdækket deres eksisterende tilbud til børn og børnefamilier, men også hvordan en katedral kan være med til at udvikle og supplere dem.

- Jeg har været så inspireret og nogle gange rørt af de samtaler, jeg har haft, fordi de ansatte virkelig giver udtryk for at brænde for deres arbejde og for at investere meget af dem selv i det, siger Anne Møen.

Langt hovedparten fortæller, at arbejdet med børn er vigtigt, men også udfordrende. Ofte mangler der tid, faglighed og økonomiske ressourcer til at udføre det, som de gerne vil.

Deres arbejdsvilkår er meget forskellige, og det har i sidste ende betydning for sognekirkernes tilbud til børnene lokalt. Derfor er de ansatte også optaget af, hvordan en katedral kan bidrage som ekstra ressource.

- Der er mange, som oplever ikke altid at kunne favne for eksempel børn i sorg, skilsmissebørn og børn med diagnoser eller kognitive udfordringer, fordi der simpelthen ikke er ressourcer til at løfte den opgave. Her hører jeg for eksempel, at der kan være brug for at få organiseret indsatserne mere, og at katedralen måske kan være med til at generere viden og facilitere samarbejder, siger Anne Møen.

Kræver indsigt og faglighed

Den fysiske katedral er stadig kun en vision, for der er endnu ikke fundet en kirke til formålet.

Samtalerne har handlet om at skabe relationer og medejerskab til projektet Børnenes Katedral og til arbejdet med børn og børnefamilier i stiftet generelt.

Børnene har mange tilbud at vælge imellem i deres fritid. Derfor er det også helt essentielt, at de føler sig mødt og velkomne, når de træder ind i kirken, så de har lyst til at blive og komme igen, og det bakker de ansatte op om, fortæller Anne Møen.

Flere fortæller i den sammenhæng, hvor vigtigt det er, at menighedsrådene også kan se kompleksiteten og værdien i arbejdet med målgruppen. At faglige og økonomiske ressourcer og et godt samarbejde mellem frivillige og ansatte er en forudsætning for at integrere formidlingen til børn og børnefamilier i kirken.

- Det er svært at tale børnenes sprog, og der er mange lag i formidlingen til børn. Der skal være nærvær, leg og sanselighed. Det skal være kort, og der skal være krop. Der er stor forskel på at skulle formidle stof til et barn på tre år og et barn på ni år. Derfor kræver det samlet set ret stor indsigt og faglighed at ramme plet.

Kortlægning og refleksion

Der ikke er kommet en egentlig rapport ud af processen, men det har heller ikke været formålet. 

I stedet har Anne Møen afleveret en opsummering med refleksioner, der fremhæver nogle generelle tendenser, oplevelser og forhold og konkrete fokusområder for det videre udviklingsarbejde i hele stiftet.

Anne Møen blev inspireret og nogle gange rødt af samtalerne med de mange engagerede ansatte i stiftets kirker. 

BØRNENES KATEDRAL

  • Religionspædagogisk udvalgs vision med Børnenes Katedral er at skabe et anker for arbejdet med børn i kirken i hele Københavns Stift.
  • Katedralen skal fungere som rigtig kirke for børn og deres voksne, men bliver ikke sognekirke.
  • Desuden skal den fungere som religionspædagogisk ressourcecenter, der støtter og supplerer sognekirkernes religionspædagogiske arbejde.
  • Københavns Stiftsråd satte i efteråret 2020 gang i processen med at finde en egnet kirke til Børnenes Katedral.

Læs mere om religionspædagogisk udvalg og Børnenes Katedral 

OM UNDERSØGELSEN

  • Undersøgelsen skal kortlægge det børnekirkelige arbejde i stiftet og give præster, kirke- og kulturmedarbejdere, organister, musikpædagoger m.fl. kendskab til Børnenes Katedral og samtidig give dem en stemme i udviklingsprocessen.
  • Samlet set skal den indsamlede viden bidrage til, at katedralen i form og indhold bliver et stærkt supplement og en relevant samarbejdspartner til det eksisterende projekt Børn i Kirken - og give et mere nuanceret indblik i og forståelse for det børnekirkelige landskab, de ansatte i sognekirkerne arbejder i.

Læs mere projektet Børn i Kirken