Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Præster i lokaludvalg kan styrke lokalsamfundet

Lise Rasmussen vil arbejde for, at Vesterbro bliver ved med at være mangfoldig. Det er en af grundene til, at hun ligesom tre andre præster fra Københavns Stift har valgt at stille op til et af lokaludvalgene i Københavns Kommune.

Lise Rasmussen har været suppleant i Vesterbro Lokaludvalg i sidste periode, men fra 2022 er hun blevet menigt medlem af lokaludvalget, hvor hun sidder i interessegruppen ’Ældre, sundhed, social og integration’.

Af Kirsten Weiss Mose

Lokaludvalgene i Københavns Kommune er med til at sikre, at byens borgere bliver involveret i de beslutninger, politikerne træffer om lokale forhold. Men hvorfor giver det mening for folkekirken at involvere sig i lokaludvalgenes arbejde?

Vi har talt med Lise Rasmussen, sognepræst i Mariakirken og medlem af Lokaludvalget Vesterbro, hvor hun sidder i interessegruppen ’Ældre, sundhed, social og integration. Hun er en af de fire præster fra Københavns Stift, der i begyndelsen af 2022 er blevet medlemmer af et lokaludvalg i Københavns Kommune.

Folkekirken skal tale de svages sag i lokalområdet

De sidste 30 år har udviklingen bevæget sig én vej: Universitetsuddannede singler og småbørnsfamilier med høje lønninger har indtaget Vesterbro på bekostning af en lavt uddannet, ældre befolkningsgruppe.

Lise Rasmussen, der er præst i Mariakirken, mener, folkekirken har en vigtig rolle at spille som fortaler for, et mangfoldigt Vesterbro med plads til både akademikere og stofmisbrugerne. Det er en af grundene til, at hun har valgt at stille op til valget til lokaludvalg.

- Beboerne på Vesterbro er en sammensat gruppe af rumænske hjemløse, ressourcestærke, prostituerede, velhavende nybagte familier og unge studerende. Selvom vi fornyer byen, så skal vi fortsat kunne leve og bo her sammen og samtidig, siger Lise Rasmussen.

- Jeg har valgt at stille op, fordi jeg synes, det er en god ide at styrke sammenholdet lokalt. Det er vigtigt, at vi som folkekirke engagerer os i vores lokalområde. Jeg vil gerne være med til at sikre, at der er nok offentlige toiletter såvel som bænke at sidde på uden at skulle være nødt til at købe en kop kaffe; at der i det hele taget stadig er plads til dem, der ikke har råd til sådan én, på Vesterbro.

En måde at holde sig opdateret på

Vesterbros nysammensatte lokaludvalg holder første møde den 7. april, og Lise Rasmussen glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

- I mit arbejde som præst ved Mariakirken har jeg særligt fokus på kirkens sociale arbejde, herunder at samarbejde med andre sociale aktører på Vesterbro. Og arbejdet i Vesterbro Lokaludvalg er en god måde at holde mig opdateret om, hvad der sker i bydelen, hvilke behov der er, og hvem vi kan samarbejde med.

- På det første møde skal vi i gang og finde ud af, hvilke opgaver der ligger og venter på os i den kommende tid. Jeg glæder mig til at komme ind i den her gruppe. Jeg glæder mig til at lære mere om, hvordan man kan arbejde med at sætte fokus på det sociale område gennem udvalgets arbejde og nuancere et billede – give input til, hvordan gaden er, og hvordan den ser ud, til dem, der ikke er på gaden i det daglige, men som tager vigtige beslutninger på gadens vegne.

Lokaludvalg

Siden 2008 har Københavns Kommune haft i alt 12 lokaludvalg med det formål at styrke nærdemokratiet i kommunens lokalområder.

Hvert lokaludvalg består af 25 medlemmer hvoraf 15 medlemmer repræsenterer en lokal organisation. De øvrige 10 medlemmer repræsenterer et af de 10 politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation. 

 

Lokaludvalgene vælges for en fire-årig periode.

Lokaludvalgene udarbejder hvert fjerde år en bydelsplan, de går i dialog med bydelens københavnere, forvalter en lokal udviklingspulje. og Københavns Kommunes forvaltninger er forpligtet på at sende forslag vedr. lokale forhold i høring i lokaludvalgene.

 

  • Fire præster er valgt ind i et lokaludvalg i Københavns Kommune:
  • Lise Rasmussen: Vesterbro Lokaludvalg (Ældre, sundhed, social og integration)
  • Morten Sternberg: Kgs. Enghave Lokaludvalg (Børn, unge, idræt, kultur og fritid)
  • Mia Lund Rao: Brønshøj og Husum Lokaludvalg (Børn, unge, idræt, kultur og fritid)
  • Vibeke Bidstrup: Bispebjerg Lokaludvalg (Miljø, kultur/netværk og iværksætteri)