Nyheder
Nyheder

Provst i ny tværgående rolle

Michael Krogstrup Nissen, provst for Amagerbro Provsti, skal i de kommende tre år fungere som koordinerende provst for projekter i hele stiftet og understøtte kirkeudviklingen på tværs af stiftet. Det betyder, at han frikøbes fra sin stilling som sognepræst i Islands Brygge Sogn.

Michael Krogstrup Nissen vil bla. fokusere på at sikre opbakning til projekter på tværs af stiftet. Foto Henrik Dons Christensen

Af Ulla Haahr

I Københavns Stift er der mange spændende initiativer og ønsker for kirkeudviklingen, der går på tværs af sognegrænserne. Fx Skoletjeneste for ungdomsuddannelse, Børnenes Katedral og Folkekirken for Internationals, som alle er tværgående strategiske projekter, der er sat i gang af provstier og stiftsrådet.

Men folkekirken kan være en krævende organisation, når det handler om at få gennemført den slags større projekter. Den sognebaserede struktur og de mange forskellige aktører/små enheder kræver meget koordinering og samarbejde, og med flere og flere fælles projekter er der brug for at sikre, at processerne skrider fremad.

Fælles mål kræver ekstra indsats

Den opgave har Michael Krogstrup Nissen nu fået: Som koordinerende provst for projekter i hele stiftet har han ansvaret for, at det hele bliver til noget:

- Jeg skal understøtte, facilitere og fremme kirkeudviklingen i Københavns stift på stiftsniveau. Men det bliver jo ikke noget, jeg gør alene. Det bliver i tæt samarbejde med en række andre som fx stiftsrådet, provstiudvalgene, biskoppen og stiftsadministrationen, fortæller Michael Krogstrup Nissen.

Fokus er på at sikre opbakning og sammenhængskraft mellem det lokale og det fælles kirkelige som stift, så vores fælles mål og udviklingen af kirkelivet i København ses som en fælles opgave, understreger han.

- Det er så vigtigt, at vi kan tænke os som et fællesskab, og at vi trækker i samme retning med disse særlige udfordringer, der kræver en fælles indsats.

Personlige kontakter og dialog i fokus

Han ser det som en fordel, at han både er præst og solidt forankret i det folkekirkelige København.

- Jeg satser i høj grad på at opbygge netværk og dialog gennem personlige kontakter. Det vil give mig både indblik og overblik over, hvad der skal til for at komme videre i en proces.

På sigt er det også meningen, at Michael Krogstrup Nissen skal arbejde med samskabelse. Men i første omgang bliver det stiftets egne interne projekter, der får hans opmærksomhed.

Michael Krogstrup Nissen starter i sin nye stilling 1. maj. Islands Brygge Sogn får stillet en vikarpræst til rådighed, og fra 1. september en præst ansat til maj 2025.