Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Slut med at afvise kvindelige præster pga. køn

”Regeringen fjerner undtagelsesbestemmelsen for ligebehandlingsloven for folkekirken.” Efter en længere proces, har kirkeministeren lyttet til biskopperne, der kalder kirkens unikke mulighed for at afvise kvinder med henvisning til deres køn for ”unødig og utidssvarende,” skriver kirkeministeriet i en pressemeddelelse.

Biskop Peter Skov-Jakobsen og kirkeminister Louise Schack Elholm

Folkekirken og andre trossamfund har siden 1978 har mulighed for at afvise kvindelige fordi de er kvinder. Det må man ingen andre steder i samfundet, og den undtagelse fra ligebehandlingsloven har biskopperne siden oktober 2022 både på skrift og i tale bedt ministeren fjerne. Efter såkaldte sonderingsmøder med folkekirkens parter, har kirkeministeren nu vurderet, at der ikke er tungtvejende argumenter for ikke at følge de 10 biskoppers fælles opfordring til at ophæve undtagelsen, siger hun: 


”Selvfølgelig skal der være ligestilling mellem mænd og kvinder i folkekirken på samme måde som i andre dele af det danske samfund. Det ændrer ikke på, at vi fortsat har en rummelig folkekirke, hvor det enkelte menighedsråd selv vælger sin præst. Derfor er jeg også nået til den konklusion, at det rigtige at gøre er at afskaffe undtagelsen fra ligebehandlingsloven for folkekirken, sådan som biskopperne har opfordret til.” 


Biskop over Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen, der også er rådgiver for ministeren, er både glad for og lettet over, at undtagelsen nu er væk.  
”Jeg er glad for, at det nu står klart, at vi i folkekirken ansætter ud fra faglighed, teologiske opfattelser og meninger, og ikke køn. Den undtagelse burde aldrig have været indført, og jeg undrer mig over, at den blev indført 30 år efter, at man fik mulighed for at ansætte kvindelige præster, eftersom der ikke er nogen teologisk grund til at forhindre kvinders deltagelse i præsteembedet,” siger biskoppen. 


Kirkeminister Louise Schack Elholm udsteder nu en ny bekendtgørelse som ophæver undtagelsesbestemmelsen fra ligebehandlingsloven, hvilket dog ikke ændrer på, at menighedsrådene kan ansætte, hvem de vil. Blot er det ikke længere muligt at afvise kvindelige præster alene fordi de er kvinder.