Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Sommerhilsen fra biskoppen

Det psykiske arbejdsmiljø, klassesamfund og helligdage blev debatteret på årets folkemøde, som Københavns biskop hvert år deltager i, og som han kalder for sin "lange nationaldag". 

Folkemødet er ifølge Peter Skov-Jakobsen en skøn mulighed for at få indblik i de mange holdninger og debatter, som det danske samfund rummer. 

København den 29. juni 2023

 

Kære ansatte og frivillige i Københavns Stift

 

Folkemødet er min lange nationaldag, hvor meninger brydes. Det er spændende at bevæge sig rundt mellem meninger, der stikker i alle retninger.

Jeg overværede f.eks. en debat om, at vores sundhedspersonale er utrygge, fordi aggressive patienter og pårørende opsøger dem på sociale medier, på privatadressen, og andre steder i privatsfæren. De sundhedsfaglige organisationer arbejder derfor med, hvordan man kan skjule personalets identitet for at give dem ret til privatliv og gøre dem trygge. Selvfølgelig slog det mig, at vi også har talt om dette problem. Tænk sig, at vi kun kan ty til at skjule vores identitet. Vi er mange i det danske samfund, der arbejder med mennesker, og her er relationerne altafgørende, men det er trygheden bestemt også. Måske skulle vi tale noget mere om de offentlige manerer!

Jeg lyttede også til en debat, hvor to politikere først og fremmest frabad sig for meget opmærksomhed på deres personlige liv. De bad om at blive bedømt på deres politiske virke, og ikke på deres privatliv, hvor de oplever at få “gennemrodet deres skraldespande” - i øvrigt i et modigt opgør med en udspørger, der var klar til at slippe moralismen løs i form af argumenter, for at man personligt skulle gå foran.

Der var Glenn Bech, der talte om klassesamfundet.

Der var en diskussion om helligdage. Der var sang, alvor og latter hele vejen rundt. Det var et fortættet samfunds mange holdninger.

Klima- flygtninge- kriminalforsorg, domstole – det hele var der, og det var spændende. Der var plads til holdninger, til menneskelighed, til alvor og latter. Det var et skønt fragmenteret samfund, der stykkede meninger sammen.

Der var også en debat om, hvorvidt kirken er woke. Her fik biskop over Helsingør Stift Peter Birch meddelt kirkeministeren med et blink i øjet, at kirken er mere woke end ministeriet. Hvorvidt det er rigtigt, godt eller skidt, skal jeg ikke gøre mig til dommer over, men jeg ved til gengæld, at vi i kirken både kan rumme dem, der mener det ene og det andet. Og dét er godt. Det skal vi værne om.

God sommer!

 

Mange hilsner

Peter Skov-Jakobsen