Nyheder
Nyheder

Sommerhilsen fra Peter Skov-Jakobsen

Biskoppen takker ansatte og frivillige for deres store indsats og opfordrer alle til at læse om og i FUVs befolkningsundersøgelse

Portrætfoto af Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen

FUVs befolkningsundersøgelse rummer mange interessante konklusioner, som vi kan bruge til at blive klogere på, hvordan vi kan styrke befolkningens forhold til folkekirken, skriver Peter Skov-Jakobsen i sit sommerbrev til ansatte og frivillige i Københavns Stift.

23. juni 2021

 

Kære ansatte og frivillige i Københavns Stift

 

 

Endelig er sommeren her med lange, varme dage, som minder om, at sommerferien for mange af os er om hjørnet. 


Foråret har været udskydelsens og forsinkelsens tid. Menighedsråd har skubbet væsentlige drøftelser, til det blev muligt at mødes fysisk. Organister og musikudvalg har skubbet koncerter og musikarrangementer. Præster har flyttet konfirmationer. For blot at nævne noget af det, der er blevet skubbet foran os i det første halve år af 2021. Men nu er det muligt at mødes igen, og meget er igen blevet mere normalt. 
 

Stiftsadministrationen har nedlagt sin corona-hotline og er på vej tilbage i Nørregade. Vi regner med igen at være på fuld tid i Nørregade til august.

 

I begyndelsen af juni udgav Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter den hidtil største undersøgelse af danskernes forhold til folkekirken. Her er der mange interessante konklusioner, som vi kan bruge til at blive klogere på, hvordan vi kan styrke befolkningens forhold til folkekirken.

 

Jeg synes fx, det er interessant, at medlemsprocenten stiger, jo højere uddannelsesniveauet er, og at medlemmernes kontakt med folkekirken er stigende med uddannelsesniveauet. Det rejser en række spørgsmål: Har vi indrettet en kirke, der henvender sig til dem, der ligner os selv? Hvordan indretter vi i højere grad folkekirkens tilbud og kommunikation til en bredere gruppe?

 

Et andet bemærkelsesværdigt tal er, at 43% begrunder deres medlemskab af folkekirken med tro. Det er et meget højt tal. Vi har en lang tradition for at være tilbageholdende med at tale om tro. Det må vi lægge bag os og tage fat på samtalen om troen og eksistensen.

 

I Københavns Stift har vi med projektet Børn i Kirken og nedsættelsen af Social-etisk Udvalg et særligt fokus på børn/børnefamilier og socialt udsatte. Ifølge befolkningsundersøgelsen er vi her på linje med befolkningens ønsker til folkekirken. 

 

Men undersøgelsen peger også på områder, som er uden for vores fokus. Fx at 76% af de udspurgte mener, at kirken bør prioritere at holde dørene åbne for dem, der vil bede eller meditere i kirken. Måske skal vi se på, hvordan vi gør det muligt?

 

Efter min vurdering er den vigtigste overvejelse, hvordan vi er kirke for en befolkning, som for de flestes vedkommende ikke er fortrolige med kristendommens og folkekirkens sprog og billedverden. Det er og bliver et fortsat arbejde at vedligeholde og etablere meningsfulde møder i en tid under hastig forandring. 

 

Undersøgelsen kommer med mange flere interessante resultater. Jeg vil derfor opfordre jer alle til at dykke ned i den. I kan begynde på stiftets hjemmeside, hvor der også er link til selve undersøgelsen.

Til slut vil jeg sige tak til jer, der er ansatte og frivillige i Københavns Stift. I har under nedlukningen gjort det muligt for folkekirken at være tilstede, selvom det til tider har været vanskeligt. De sidste halvandet år har krævet meget af jer. I en meget lang periode har I skullet arbejde efter skiftende udmeldinger og vejledninger om nedlukning, genåbning, og nedlukning og genåbning igen. I har også skullet få det til at fungere, når I efterspurgte mere vejledning, end vi kunne give jer. 

 

Tak for jeres bidrag til vores fælles opgave: at være meningsfuld og nærværende kirke overalt i Københavns Stift.

 

Jeg håber, at I alle må få en dejlig sommer.

 

 

Mange hilsner

 

 

Peter Skov-Jakobsen

Download biskoppens sommerbrev