Nyheder
Nyheder

Tavshedspligt er ikke til diskussion

Flere medier har fortalt om brud på tavshedspligt og GDPR-regler i en Facebookgruppe for præster. Biskoppen indskærper præsters pligt til at handle professionelt og opfordrer til at henvende sig med forslag til at styrke supervision og sparring i stiftet. 

Præster skal altid overholde tavshedspligten. Modelfoto: Folkekirken.dk 

Af Ingeborg Marie Nielsen

Flere medier har i den senere tid fortalt om overtrædelse af tavshedspligt og GDPR-regler i en lukket Facebook-gruppe, hvor landets præster kan dele viden og sparre med hinanden. 

Artiklerne bragte konkrete eksempler på, at begge dele var overtrådt, og det fik i september landets stiftskontorchefer til at udsende en vejledning af reglerne til alle præster.

Total tavshedspligt

Vejledningen uddyber den udvidede tavshedspligt for præster i forhold til andre offentligt ansatte, og at tavshedspligten er total. De eneste begrænsninger er "forræderi og ulykker, som kan undgås ved præstens mellemkomst, og endvidere Serviceloven § 154," hvilket uddybes i vejledningen.

I et følgebrev gentager kontorcheferne Kirkeministeriets udtalelse om, at ”bestemmelserne om tavshedspligt er ikke til hinder for, at præster kan have en faglig diskussion af generelle problemstillinger, selvom de måtte have deres udspring i konkrete situationer. Det er en forudsætning, at man i drøftelsen af generelle problemstillinger ikke er i stand til at identificere den eller de personer, som oplysningerne vedrører. Det vil altid komme an på en konkret vurdering, om det er tilfældet.”

Vigtig tillid

Da tavshedspligten for præster er unik og særlig lovbestemt, kan overtrædelser blive bedømt som alvorlige tjenesteforseelser. Indførelsen af GDPR-reglerne ændrer ikke præstens tavshedspligt, men er en regelfastsættelse af, hvordan man forholder sig, når man giver oplysninger. På den måde kan en overtrædelse af tavshedspligten også blive en overtrædelse af GDPR-reglerne.

Biskop Peter Skov-Jakobsen opfordrer ligesom kontorcheferne til at passe meget på med ikke at dele oplysninger om personers private eller økonomiske forhold med andre, heller ikke med kolleger. Det gælder mundtligt, skriftligt, på sociale medier og i alle andre sammenhænge.

- Jeg blev overrasket, da jeg hørte, at tavshedspligt tilsyneladende er blevet overtrådt i en Facebook-gruppe for præster. Det er meget alvorligt. Tavshedspligten er et privilegium, og vi må aldrig misbruge den tillid, der bliver givet os. Vi har pligt til at handle professionelt. Jeg har stor forståelse for, at man som præst kan have brug for supervision for at bearbejde oplevelser, og det tilbyder vi i stiftet. Er der tvivl, spørgsmål eller forslag til, hvordan vi kan styrke supervision og sparring, så hører vi meget gerne om det, siger Peter Skov-Jakobsen.

PRÆSTERS TAVSHEDSPLIGT

  • Præsternes tavshedspligt er et helt særligt privilegie, som følger af bestemmelsen i DL. 2-5-20: ”Præsten må ikke uden sit kalds fortabelse aabenbare hvad nogen for hannem i lønligt skriftemaal bekienthaver, med mindre det kunne angaa noget forræderi, eller ulykke, som ved præstens aabenbarelse kunde forekommis; Og dog bør dens navn, som det bekient haver, saa vidt mueligt er, at fortiis.”
  • Bestemmelsen fortolkes udvidende, for så vidt angår det lønlige skriftemål, idet de oplysninger, der gives, ikke nødvendigvis gives i rammen af et egentligt skriftemål.
  • Det betyder også, at der er en udvidet tavshedspligt for en præst i forhold til andre offentligt ansatte.

Kontakt Københavns Stift med spørgsmål eller forslag til at styrke supervision og sparring om oplevelser som præst på e-mail: kmkbh@km.dk eller telefon 33476500.