Nyheder
Nyheder

En stiftskoordinator kan styrke folkekirkens sociale indsats

Hvis folkekirkens sociale arbejde skal styrkes i Københavns Stift, er der brug for en facilitator, som kan videregive erfaringer og understøtte det lokale arbejde. Det var meldingen fra de fremmødte på inspirationsdagen ”Gør ord til handling”

To kvinder taler i en mødesituation

Social-etisk Udvalg inviterede 30. oktober til inspirationsdag om det social-etiske arbejde i sognene. Foto: Kirsten Weiss Mose.

Af Kirsten Weiss Mose

Læs rapport fra inspirationsdagen "Gør ord til handling" her

Der er et stort ønske i folkekirken om at gøre en forskel for udsatte grupper. Udfordringen for folkekirken består i, hvordan man omsætter det stærke engagement til relevante og holdbare tiltag. Det er hovedkonklusionen i en rapport, som Social-etisk Udvalg i Københavns Stift står bag, og baggrunden for, at udvalget inviterede til inspirationsdag lørdag den 30. oktober i Bethesda. Her mødtes 50 præster og menighedsrådsmedlemmer for at diskutere og udvikle nye ideer til mere og bedre socialt arbejde i folkekirken.

Netværk for folkekirkens sociale arbejde
Ifølge udvalget er det væsentligste resultat fra dagen ”Gør ord til Handling”, at mennesker, der beskæftiger sig med emnet mødtes og talte sammen.

- Vi har fået skabt et netværk af ca. 50 mennesker, som alle er interesseret i socialt arbejde i kirkerne og sognene i Københavns Stift, og som ønsker at være med i det konkrete arbejde i sognene. Det er meget værdifuldt. Folk var interesserede i at få ideer til, hvordan man kan arbejde sammen med andre sogne og inden for provstiet, og hvordan kommer man kommer fra idé til handling, siger Ingeborg Ilkjær fra Social-etisk Udvalg.

Hvad er social-etisk arbejde?

Social-etisk arbejde betegner den indsats, som kirkerne i Københavns Stift gør for at afhjælpe påtrængende sociale problemer for udsatte grupper, enten på egen hånd eller i samarbejde med offentlige og private aktører. Med til begrebet hører også kirkens fortalervirksomhed for udsatte befolkningsgrupper i den offentlige debat.

En koordinator vil kunne styrke indsatsen
Mange oplever det som en stor mundfuld at komme i gang og gennemføre ideerne. Derfor mener Social-etisk Udvalg, at der er brug for at ansætte en koordinator på stiftsplan. Et andet resultat af inspirationsdagen var, at udvalget mødte stor opbakning til ideen.

- Vi i udvalget mener, det er vigtigt, at den, der eventuelt skal ansættes, kan arbejde på det praktiske plan. Vi tror, det er vigtigt, at den ansatte placeres ude i marken, fx knyttet til Mariakirken på Vesterbro, så vedkommende har daglige sparringspartnere, der allerede har erfaring med socialt arbejde inden for kirken, siger Ingeborg Ilkjær, der selv sidder i styregruppen for mødestedet ’Den brogede verden’, som er et samarbejde mellem Flintholm Kirke, Lindevang Kirke og KFUM’s sociale arbejde med 28 frivillige engagerede.

Stor interesse for folkekirkens sociale arbejde
Inspirationsdagen kommer i kølvandet på en kortlægning af det sociale arbejde i Københavns Stift, som peger på et meget omfattende udbud af sociale tiltag i stiftet. 

- Vi er glade for, at folk er så interesserede i det social-etiske arbejde – det gælder også den rapport, udvalget har fået lavet om sognenes sociale arbejde i Københavns stift. Den giver et godt billede af, hvad der sker, og giver os en fornemmelse for det, der måske også er behov for skal ske fremover.

Socialt arbejde i Københavns Stift

  • Kirkerne i Københavns Stift udfører mange forskellige former for socialt arbejde. Blandt de hyppigste er besøgstjenester og væresteder, julehjælp, hjælp til hjemløse og samtaler med psykisk syge og misbrugere
  • En af de største udfordringer for folkekirkens sociale arbejde er at skaffe og vedligeholde de frivillige ressourcer.

Læs mere om undersøgelsen af det sociale arbejde i Københavns Stift her