Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Invitation til Landemodedag 2022

Peter Skov-Jakobsen indbyder præster og menighedsråd i Københavns Stift til udvidet Landemodedag med Københavns Stifts 100 års fødselsdag og den gode arbejdsplads som tema. 

Efter gudstjenesten i Trinitatis Kirke i på Landemodedagen i 2021. 
Foto: Ingeborg Marie Nielsen

Af Ingeborg Marie Nielsen 

Landemodet er en traditionsrig dag, hvor alle stiftets præster og menighedsråd inviteres til fælles gudstjeneste, middag, foredrag og sang. Det er en dag, hvor man får hilst og sat ansigt på hinanden og udbygger sit netværk i folkekirken i København.

I år inviterer Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen til udvidet Landemodedag i København Stift 6. oktober. Programmet begynder med gudstjeneste i Vor Frue Kirke, hvor præsterne går i procession ind i kirken. Provst i Holmens Kirke, Birgitte Kvist Poulsen, er dagens prædikant, og orlogspræst Peter Thyssen kreerer.

Efterfølgende mødes alle i Bethesda i Rømersgade, hvor aftenens tema er Københavns Stifts jubilæum og folkekirken som den gode arbejdsplads. Peter Skov-Jakobsen byder velkommen før middagen og kaffen. Efterfølgende fortæller lektor emeritus, Carsten Bach Nielsen, om "Københavns Stift i 100 år - folkekirken i hovedstadens historie."

Der er sangtime ved organist Peter Bjerregaard fra Godthaabskirken, før menighedsrådsmedlem Morten Bangsgaard, sognepræst Rikke Juul og Peter Bjerregaard leverer "tre skarpe" kommentarer fra talerstolen. Biskoppen runder aftenen af kl. 21.00. 

- Jeg glæder mig til at se så mange som muligt til en traditionsrig dag, hvor vi samles på tværs af i folkekirken i København. Vi er i en tid med et vigtigt fokus på arbejdsmiljøet i folkekirken og samarbejdet i og mellem folkekirkens to ledelsesstrenge. Til Landemodet mødes vi i god og konstruktiv ånd og fejrer fællesskabet om vores allesammens folkekirke. Jeg håber, at alle vil bruge muligheden til at lære hinanden endnu bedre at kende på tværs af menighedsråd, sognegrænser og fagligheder, siger Peter Skov-Jakobsen. 

Se programmet og læs mere om tilmelding i biskoppens invitation til præster og menighedsråd i Københavns Stift.

HVAD ER LANDETMODET?

  • En gang om året mødes Københavns biskop med stiftets provster, præster og menighedsrådsmedlemmer til landemode i København og på Bornholm.
  • Udtrykket landemode kommer af det ældre danske ord landemote, som betyder landsmøde eller landsstævne. Regelmæssige landemoder forordnedes i 1618 (jf. Danske Lov 1683).
  • Landemodet er et stiftsmøde ledet af biskop og stiftsamtsmand, som stiftets provster deltager i.
  • Første del består i, at biskop og provster forhandler om stiftets økonomiske og andre anliggender.
  • Anden del indledes med en offentlig gudstjeneste, hvor også nye provster kreeres (indsættes) af biskoppen.
  • Efter gudstjenesten fortsætter landemodet som en tema- og netværksdag for alle stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer.