Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Sæt dit præg på folkekirken i Københavns Stift 

Valg til stiftsudvalgene har opstillingsfrist 3. marts 2022: Der er brug for folk med særlig viden, engagement og lyst til at være med til at udvikle folkekirken. 

Du kan være med til at præge folkekirken i København frem til 2026 ved at stille op til valg til stiftsudvalgene senest 3. marts 2022.

Foto fra Københavns Domkirke - Vor Frue. Foto: Sille Arendt

Af: Ulla Marie Haahr

Det nye stiftsråd i Københavns Stift har som vision, at det skal arbejde for at styrke det kirkelige arbejde på tværs af stiftet, så flere oplever kirken som relevant. 

Nu skal der findes medlemmer til de nye stiftsudvalg, der skal løfte opgaven. 

- Kirken skal være vedkommende for flere, og vi skal være kirke i tiden. Derfor har vi en række klare prioriteringer og for at kunne arbejde med dem, så vi når derhen, hvor vi gerne vil, har vi brug for dygtige og engagerede mennesker i vores udvalg, lyder det fra stiftsrådets formand Jens Andersen.

Relevant folkekirke

Stiftsrådet har vedtaget seks prioriteringer for arbejdet i perioden frem til 2026: 

Børn i kirken, Undervisning, Kirke for unge voksne, Kirkens sociale arbejde og socialetik, Kirke for mennesker med anden sproglig eller kulturel baggrund end dansk og Kommunikation.

Alle områder har til formål at gøre folkekirken mere relevant for mennesker, der ikke nødvendigvis kender kirken særlig godt eller bruger den i dag. Her spiller udvalgene en meget vigtig rolle i at udvikle nye tiltag og forberede beslutninger, som Stiftsrådet tager stilling til.

- Det er i udvalgene, det væsentlige arbejder ligger om, hvad der konkret skal foregå. Og her er det vigtigt at få input fra folk, der har erfaring med områderne – enten gennem erhvervsarbejde eller frivilligt engagement, siger Jens Andersen.

Kandidater til udvalgspladserne kan både være menighedsrådsmedlemmer, medarbejdere i folkekirken eller eksterne. 

Hovedsagen er, at man har lyst til at gøre et stykke frivilligt arbejde, gerne vil bidrage til at udvikle folkekirken og har særlig interesse eller kompetencer inden for de enkelte udvalgs områder.

Klare mål

Det kommende arbejde har for eksempel fokus på børn i kirken, hvor det er et erklæret mål at etablere en Børnenes Katedral i København. 

Stiftsrådet ønsker også at styrke kendskabet til kirken, kristendom og Biblen blandt børn og unge, og derfor arbejdes der blandt andet på et udvikle en Skoletjeneste for Ungdomsuddannelser samt et Bibliarium – et Bibelsk oplevelsescenter.

De unge voksne bliver generelt vægtet højt i den kommende tid, hvor en målrettet indsats skal vise, hvordan de kan bruge kirke og kristendom i deres liv.

Et andet stort fokusområde er det sociale arbejde og socialetik, hvor kirkens engagement i aktuelle sociale problemer skal understøttes på tværs af stiftet. Det kan være gennem inspiration i det lokale arbejde i sognene og ved at bidrage til den offentlige debat om samfundet med et kristent perspektiv. 

Derudover er udsatte børn og ensomhed valgt som særligt fokusområde i den kommende tid.

Endelig er der fortsat et stort ønske om at åbne kirken for den store del af befolkningen, som har en anden sproglig eller kulturel baggrund end dansk. Det er væsentligt for at sikre, at folkekirken fortsat kan være kirke for alle. 

I Københavns Stift er cirka 200.000 ud af 840.000 indbyggere indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Derfor blev projektet ”Folkekirken for Internationals” sat i søen sidste år, hvor man blandt andet arbejder for at oplyse om folkekirken og opbygge en engelsksproget menighed.

Valg til stiftsudvalgene 2022
 

  • Udvalgene skal alle have det perspektiv, at arbejdet skal være til inspiration for menighedsrådenes arbejde og til fælles gavn på tværs af stiftet.

 

  • Kandidater skal skrive en kortfattet begrundelse for at stille op og sende den til Københavns Stiftsadministration på kmkbh@km.dk senest 3. marts 2022.
  • På Stiftsrådsmødet 7. marts 2022 bliver kandidater til udvalgene valgt.
  • Udvalgenes funktionsperiode varer til 31. marts 2026.

Læs om de konkrete opgaver i udvalgene her

 

For yderligere oplysninger er du vekommen til at kontakte stiftsrådsformand Jens Andersen på e-mail: jenan@km.dk