Stiftsudvalg
Ungeudvalget

Ungeudvalget

Udvalgets opgave er at fremme og styrke de kirkelige aktiviteter for unge, der har passeret konfirmationsalderen og frem til det tidspunkt, de slipper ungdomskulturerne igen.

Udvalgets medlemmer:

 • Berit Weigand Berg. Udviklingskonsulent i Kirkefondet (konstitueret formand).
  Mail: bwb@kirkefondet.dk. Tlf.: 33 73 00 33
 • Søren Kjær Bruun. Studenterpræst på Frederiksberg
 • Charlotte Cappi Grunnet. Studenterpræst på Frederiksberg
 • Jens Biegel-Fogh. Sognepræst og leder af Natkirken i Helligaandskirken
 • Camilla Aggersbjerg. Studenterpræst på Københavns Universitet Amager
 • Sofie Bohm. Aktivitetskonsulent i Frederiksholm Kirke
 • Søren Østergaard. Centerleder i Center for Ungdomsstudier (CUR)
 • Emma Thoftgaard Nielsen. Frivillig leder (FDF)

Udvalgets opgave er at

 • Fremme og styrke de kirkelige aktiviteter for unge, der har passeret konfirmationsalderen og frem til det tidspunkt, de slipper ungdomskulturerne igen.

Ungeudvalgets funktioner er at:

 • Undersøge og skabe overblik over det eksisterende arbejde med unge i stiftet
 • Formidle kendskab til eksisterende ungdomskulturer.
 • Arbejde målrettet for at skabe rammer for erfaringsudveksling og opkvalificering for alle, der arbejder med unge og kirke i stiftet.
 • Arbejde frem mod at give de unge selv og ansatte i kirken værktøjer, der skaber samlet overblik og udbreder kendskabet til ungeområdet.
 • Stille viden og erfaringer til rådighed for kirker og projekter i stiftet, hvor man ønsker at styrke ungeområdet.
 • Koordinere indsatsen og samarbejdet om folkekirkens tilstedeværelse ved Ungdommens Folkemøde.
 • Udpege et medlem til Samtaleforum for unge og kirke (SUK)