Nyheder
Nyheder

Ny vejledning mod seksuelle krænkelser til menighedsrådene

En vejledning målrettet Københavns Stifts menighedsråd skal styrke håndteringen af grænseoverskridende handlinger og seksuel chikane i folkekirken.   

Formand for stiftsrådet Jens Andersen understreger, at stiftsrådet tager grænseoverskridende handlinger og seksuel chikane dybt alvorligt og ser et behov for meget konkret og målrettet vejledning til menighedsrådene.

Af Kirsten Weiss Mose

Menighedsrådene i Københavns Stift må aldrig være i tvivl om, hvordan de skal arbejde med at forebygge grænseoverskridende handlinger og seksuel chikane, og hvordan de skal agere, hvis det alligevel sker. 

Derfor har formand for Københavns stiftsråd Jens Andersen foreslået stiftsadministrationen at supplere Københavns Stifts handlingsplan mod seksuel chikane med en vejledning målrettet menighedsrådene. 

Den nuværende handlingsplan er målrettet provster og præster og efterfølgende sendt til menighedsrådene med opfordring til at bruge den. 

Det handler om at skabe tryghed

Vejledningen skal give konkret handlingsanvisning til, hvordan menighedsrådene kan forebygge og håndtere grænseoverskridende handlinger og seksuel chikane over for ansatte, brugere eller frivillige i stiftets kirker, fortæller Jens Andersen. 

”Alle parter i folkekirken tager grænseoverskridende handlinger og seksuel chikane dybt alvorligt. Det er vigtigt, at menighedsrådene får de redskaber, de har behov for, så det ikke bliver ved gode hensigter. Det handler om at skabe tryghed om, at alle kan færdes trygt i kirkerne. Vi skal først og fremmest forebygge krænkelser, men vi skal også have et meget klart beredskab for, hvem man kan gå til, hvis man oplever krænkelser, og hvordan viden om krænkelser skal håndteres. Til det ser jeg et behov for meget konkret og målrettet vejledning til menighedsrådene, og det bakker Københavns Stift op om” siger Jens Andersen.

Det er stiftsadministrationen, som skal udarbejde vejledningen til menighedsrådene, og kontorchef Helle Ostenfeld forventer, at den bliver klar i efteråret 2022. Ligesom Jens Andersen opfordrer hun allerede nu til skærpet opmærksomhed på temaet i sognene.

Vejledningen til menighedsrådene vil tage udgangspunkt i det arbejde, som allerede er sat i gang på området af Københavns Stift og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning.