Nyheder
Nyheder

Fokus på børn, unge og social-etisk arbejde

En lørdag i november mødtes stiftsrådet og repræsentanter for de ni provstiudvalg i Københavns Stift for første gang for at drøfte visioner og målsætninger for arbejdet på tværs af stiftet.

mange mennesker samlet til møde. De kigger mod en oplægsholder

Stiftsrådet og repræsentanter for provstiudvalgene mødtes til fælles visions- og målsætningsseminar i Helligaandshuset. Foto: Kirsten Weiss Mose.

Af Kirsten Weiss Mose

Et bibelsk oplevelsescenter, en katedral for børn og børnefamilier og en øget indsats på det social-etiske område var blandt de udvalgte satsningsområder for samarbejdet på tværs af stiftet, da stiftsråd og repræsentanter for provstiudvalgene mødtes til visions- og målsætningsseminar lørdag den 20. november.

Bred enighed om indsatser

Jens Andersen, der er formand for stiftsrådet, er glad og opløftet over drøftelserne og over resultatet af dagen, som peger på, hvilke opgaver der er brug for at løfte i samarbejde på tværs af sogne og provstier i stiftet.

”Seminaret viste, at der er bred enighed om, at vi skal gøre noget sammen, og at der også er velvilje i forhold til at finansiere det. Konkret var der tilslutning til, at vi arbejder på at få en række projekter på benene. Det drejer sig om en styrkelse af den social-etiske indsats, Bibliarium, Børnenes Katedral og arbejdet for unge og unge voksne – herunder en skoletjeneste for ungdomsuddannelserne. Hvis det skal lykkes, skal vi finde en god måde at arbejde med projekter på,” siger Jens Andersen.

Samtidig pegede dagen også på, at den fælles kommunikationsindsats fortsat er vigtig. I den forbindelse er der efterlyst fokus på, hvordan folkekirken kan målrette og strukturere kommunikationen med børnefamilier og tilflyttere. Endelig blev der på seminaret peget på, at der er brug for, at stiftsrådet har fokus på at varetage folkekirkelige interesser i forhold til kirkepolitikken.

Udvalg og budget skal afspejle stiftets prioriteringer

Stiftsrådet vil nu følge op på drøftelserne og se nærmere på, hvordan de forskellige projekter kan realiseres.

”Vi skal nu i gang med at fastlægge stiftets udvalgsstruktur og endeligt budget for det bindende stiftsbidrag. Det gør vi på stiftsrådets møde i februar, og i marts skal de nye udvalg vælges. Alle vil kunne stille op til udvalgene, og jeg håber, at mange på den måde vil engagere sig i de fælles projekter på tværs af stiftet.

Baggrund

Langt det meste arbejde i folkekirken i Københavns Stift foregår i sognene. Men der er også opgaver, som ikke så let løftes af det enkelte sogn, ligesom der er brug for inspiration til og understøttelse af arbejdet i sognene. Derfor afholdt stiftsrådet i Københavns Stift lørdag den 20. november seminar om vision og målsætninger for stiftet i de kommende fire år.

Se program for seminaret her (PDF)

Læs mere om…

Bibliarium
Akvarium – Experimentatium – Bibliarium”, Indre By Kirkemagasin, januar 2014. ISSUU.com (åbner i nyt vindue)

Børnenes Katedral
Børnekatedral på vej”, Københavns Stift, juni 2020

En øget indsats på det social-etiske område 
”Kirkernes sociale arbejde skal kortlægges”, Københavns Stift, januar 2020 

Folkekirkens Skoletjeneste for Ungdomsuddannelserne
”Forslag om folkekirkelig skoletjeneste til ungdomsuddannelserne”, Københavns Stift, marts 2021 

Kommunikationsindsatsen i Københavns Stift
”Mere fokus på sognenes kommunikation”, Københavns Stift, september 2019